Yesaya 35

Klik untuk mengganti ayat
Tuhan Menghibur Umat-Nya

1 Padang gurun dan tanah tandus akan bersorak sorai bagi mereka, padang belantara akan bersukaria dan berbunga seperti mawar.

2 Ia bermekaran dan bersukaria, juga bernyanyi dengan sukacita. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron; mereka akan melihat kemuliaan YAHWEH, keagungan Elohim kita.

3 Kuatkanlah tangan-tangan yang lemah dan teguhkanlah lutut yang goyah.

4 Katakanlah kepada hati yang tawar hati, "Jadilah kuat! Jangan takut! Lihatlah, Elohimmu akan datang dengan pembalasan, dengan ganjaran Elohim, Dia akan datang dan menyelamatkan kamu."

5 Pada waktu itu mata yang buta akan melihat, dan telinga yang tuli akan mendengar.

6 Yang timpang akan melompat seperti rusa, bahkan lidah yang kelu akan bernyanyi. Sebab di padang gurun akan memancar mata air, dan aliran-aliran sungai akan ada di gurun pasir.

7 Tanah kering akan menjadi kolam, dan tanah yang haus akan menjadi mata air; di tempat serigala berbaring akan dipenuhi buluh dan pandan.

8 Jalan raya akan ada di sana, dan ada sebuah jalan, yang akan disebut Jalan Kekudusan. Orang yang tidak bersih tidak akan melewatinya. Namun bagi mereka yang melewati jalan itu, bahkan orang bodoh pun, tidak akan tersesat.

9 Singa tidak akan ada di sana, dan binatang buas tidak akan pergi ke atasnya, mereka tidak akan ditemukan di sana. Namun orang-orang yang ditebus akan berjalan di sana.

10 Dan orang-orang yang telah ditebus YAHWEH, akan kembali dan memasuki Sion dengan nyanyian dan sukacita yang kekal di atas kepala mereka, kegembiraan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kesedihan dan keluhan akan menjauh.

Yesaya 34
Yesaya 36