Imamat 22

Klik untuk mengganti ayat
Para Imam dan Makanan Mereka

1 Berfirmanlah YAHWEH kepada Musa, dengan mengatakan,

2 "Berbicaralah kepada Harun dan kepada anak-anaknya, dan biarlah mereka memisahkan diri dari persembahan-persembahan kudus bani Israel dan mereka tidak boleh mencemari Nama kudus-Ku dalam hal-hal yang telah mereka kuduskan bagi-Ku sebab Akulah YAHWEH.

3 Katakanlah kepada mereka, kepada generasi-generasimu, setiap orang dari segenap keturunanmu yang mendekat pada hal-hal yang kudus, yang bani Israel kuduskan bagi YAHWEH, tetapi kenajisannya ada pada dirinya, maka orang itu harus dilenyapkan dari hadapan-Ku; Akulah YAHWEH.

4 Setiap orang dari keturunan Harun yang terkena kusta atau mengeluarkan lelehan, ia tidak boleh makan dari hal-hal kudus sampai ia menjadi tahir. Dan orang yang bersentuhan dengan setiap makhluk yang najis, atau orang yang dari padanya keluar air mani persetubuhan,

5 atau orang yang bersentuhan dengan segala yang berkeriapan yang dengannya ia menjadi najis, atau dengan manusia yang karenanya ia menjadi najis.

6 Maka makhluk yang bersentuhan dengannya akan menjadi najis sampai petang, dan ia tidak boleh makan dari hal-hal kudus, kecuali ia telah memandikan tubuhnya dengan air.

7 Ketika matahari telah terbenam, maka ia menjadi tahir; dan sesudah itu, ia boleh makan dari hal-hal kudus, karena itulah makanannya.

8 Ia tidak boleh makan bangkai dan hewan yang tercabik karena ia akan menjadi najis olehnya; Akulah YAHWEH.

9 Dan mereka harus tetap menjaga perintah-Ku agar mereka tidak menanggung dosa dan mati karenanya ketika mereka mencemarkannya; Akulah YAHWEH yang menguduskan mereka!

10 Setiap orang asing tidak boleh makan makanan yang kudus; seorang pengembara dan seorang upahan imam tidak boleh makan makanan yang kudus.

11 Dan apabila seorang imam membeli seseorang, yang diperoleh dengan uangnya sendiri, orang itu boleh makan bersamanya. Dan mereka yang lahir di rumahnya, boleh makan dari antara rotinya.

12 Ketika anak perempuan seorang imam menjadi milik pria asing, ia tidak boleh makan hal-hal yang kudus dalam persembahan ayunan.

13 Namun anak perempuan seorang imam, apabila ia menjadi janda, dan diusir ke luar, dan tidak ada keturunan padanya, maka haruslah ia kembali ke rumah ayahnya seperti masa mudanya, ia boleh makan dari roti ayahnya, tetapi setiap orang asing tidak boleh makan dari padanya.

14 Apabila seseorang makan makanan yang kudus tanpa sengaja, maka haruslah ia menambahkan seperlima bagian dan memberikannya kepada imam, bersama roti yang kudus itu.

15 Mereka tidak boleh mencemarkan makanan kudus bani Israel yang mereka ayunkan kepada YAHWEH,

16 dengan demikian mereka menanggung beban atas persembahan penebus salah ketika mereka makan makanan mereka yang kudus, sebab Akulah YAHWEH yang menguduskan mereka."

Kurban yang Layak Bagi YAHWEH

17 Berfirmanlah YAHWEH kepada Musa,

18 "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya serta kepada seluruh bani Israel, bahkan haruslah engkau katakan kepada mereka: Setiap orang dari keluarga Israel dan dari pengembara di Israel, yang memberi persembahan sebagai persembahan nazar dan sukarela kepada YAHWEH dan mempersembahkannya sebagai persembahan bakaran,

19 hendaklah sesuai dengan kerelaanmu, yang sempurna tanpa cela, yang jantan dari antara kawanan lembu, dari antara domba-domba, dan dari antara kambing-kambing.

20 Semua yang cacat tidak boleh kamu persembahkan, karena hal itu adalah sesuatu yang tidak layak bagimu.

21 Dan apabila seseorang mempersembahkan kurban pendamaian kepada YAHWEH, untuk membayar nazar atau sebagai persembahan sukarela, dengan kawanan lembu atau dengan kawanan domba, haruslah itu sesuatu yang layak, yang sempurna tanpa cela, segala cacat tidak boleh ada padanya.

22 Buta, patah tulang, pincang, bernanah, berkurap atau berkudis, kamu tidak boleh mempersembahkannya kepada YAHWEH, dan kamu tidak boleh membawanya sebagai persembahan api-apian di atas mezbah bagi YAHWEH.

23 Seekor lembu dan domba yang memanjang tubuhnya dan kerdil, kamu boleh menyiapkannya sebagai persembahan sukarela, tetapi tidak diterima sebagai nazar.

24 Dan yang memar, dikebiri, dikembungkan, dan yang dikerat, kamu tidak boleh mempersembahkannya kepada YAHWEH, dan kamu tidak boleh melakukannya di negerimu.

25 Juga oleh tangan orang-orang asing, kamu tidak boleh mempersembahkan makanan bagi Elohimmu dari hewan itu, sebab kerusakan dan cacat ada dalam diri mereka, dan mereka tidak layak bagimu."

26 Berfirmanlah YAHWEH kepada Musa, dengan mengatakan,

27 "Ketika seekor lembu, atau domba, atau kambing dilahirkan, maka selama tujuh hari ia ada di bawah induknya. Namun dari hari kedelapan dan seterusnya, ia dapat diterima sebagai kurban, suatu persembahan api-apian kepada YAHWEH.

28 Namun kamu tidak boleh menyembelih seekor lembu atau domba bersama anaknya pada hari yang sama.

29 Apabila kamu mempersembahkan kurban syukur bagi YAHWEH, kamu harus mempersembahkannya dengan sukarela.

30 Haruslah dimakan pada hari itu, kamu tidak boleh menyisakannya sampai pagi berikutnya; Akulah YAHWEH.

31 Haruslah kamu memelihara perintah-perintah-Ku dan melakukannya; Akulah YAHWEH.

32 Dan kamu tidak boleh mencemarkan Nama-Ku yang kudus, tetapi kuduskanlah Aku di tengah-tengah bani Israel. Akulah YAHWEH yang menguduskanmu,

33 yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, untuk menjadi Elohim bagimu; Akulah YAHWEH!"

Imamat 21
Imamat 23