Amsal 14

Klik untuk mengganti ayat

1 Wanita-wanita yang bijak membangun rumahnya, tetapi yang bodoh merobohkannya dengan tangannya.

2 Barangsiapa berjalan dalam ketulusan, ia takut akan YAHWEH, tetapi yang menentang jalan-jalan-Nya, menghina Dia.

3 Di dalam mulut orang bodoh ada tongkat keangkuhan, tetapi bibir orang bijak akan memelihara mereka.

4 Jika tidak ada lembu, bersihlah palungan, tetapi oleh kekuatan lembu bertambahbanyaklah hasil.

5 Saksi yang setia tidak akan berdusta, tetapi saksi yang palsu mengucapkan kebohongan.

6 Pencemooh mencari hikmat dan tidak menemukannya; tetapi pengetahuan mudah diperoleh orang yang berpengertian.

7 Pergilah dari hadapan orang bodoh karena engkau tidak akan mendapati perkataan pengetahuan dari bibirnya.

8 Hikmat orang bijak adalah untuk mengerti jalannya, tetapi kebodohan orang bebal adalah dustanya.

9 Orang-orang bodoh mengejek kurban penebusan tetapi di antara orang-orang tulus, ada perkenanan.

10 Hati mengetahui kepedihannya sendiri dan orang asing tidak turut merasakan sukacitanya.

11 Rumah orang fasik akan diruntuhkan, tetapi kemah orang jujur akan bertumbuh dengan baik.

12 Ada sebuah jalan yang tampaknya benar di hadapan seseorang, tetapi ujungnya menuntun kepada kematian.

13 Bahkan di dalam tawa pun hati dapat bersedih dan sukacita berakhir dengan dukacita.

14 Orang yang murtad hatinya akan dikenyangkan oleh jalan-jalannya, tetapi orang yang baik akan dipuaskan oleh apa yang ada padanya.

15 Orang yang tak berpengalaman memercayai segala perkataan, tetapi orang yang bijak memperhitungkan langkahnya.

16 Orang bijak takut dan menjauh dari kejahatan, tetapi orang bodoh menerjangnya dan tetap percaya diri.

17 Barangsiapa cepat marah bertindak bodoh, dan orang yang merencanakan kejahatan, akan dibenci.

18 Orang yang tidak berpengalaman mewarisi kebodohan, tetapi orang yang bijak dimahkotai dengan pengetahuan.

19 Orang jahat akan tunduk di hadapan orang yang baik, dan orang fasik di gerbang orang benar.

20 Orang miskin dibenci, bahkan oleh sesamanya, tetapi orang kaya memiliki banyak sahabat.

21 Barangsiapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah ia yang bermurah hati kepada orang miskin,

22 Bukankah mereka yang merencanakan kejahatan akan tersesat? Tetapi kebaikan dan kesetiaan akan ada bagi mereka yang merencanakan hal yang baik.

23 Dalam setiap kerja keras ada keuntungan, tetapi omong kosong hanya mendatangkan kemiskinan.

24 Mahkota orang bijak adalah kekayaan hikmatnya, tetapi kebodohan orang bodoh adalah kebodohannya.

25 Saksi yang sejati membebaskan jiwa, tetapi saksi dusta berkata bohong.

26 Dalam takut akan YAHWEH ada kepercayaan yang kuat dan tersedia tempat perlindungan bagi anak-anak-Nya.

27 Takut akan YAHWEH adalah sumber kehidupan yang menghindarkan dari jerat-jerat kematian.

28 Kemegahan raja terletak dalam jumlah rakyat yang besar, tetapi dengan berkurangnya rakyat, hancurlah penguasa.

29 Orang yang sabar memiliki pengertian besar, tetapi orang yang lekas marah menambahkan kebodohannya.

30 Hati yang sehat adalah kehidupan bagi tubuh, tetapi iri hati adalah pembusukan bagi tulang-tulang.

31 Barangsiapa menindas orang miskin menghina Penciptanya, tetapi siapa memuliakan Dia, akan menunjukkan kemurahan kepada yang membutuhkan.

32 Orang fasik dijatuhkan oleh kejahatannya, tetapi orang benar memiliki pengharapan dalam kematiannya.

33 Hikmat berdiam di dalam hati orang yang memiliki pengertian dan dinyatakan di tengah-tengah orang bodoh.

34 Kebenaran meninggikan martabat bangsa tetapi dosa adalah aib bagi bangsa.

35 Perkenanan raja adalah bagi hamba yang bertindak bijak, tetapi orang yang membuat malu, akan menerima kemarahannya

Amsal 13
Amsal 15