Amsal 11:4

Klik untuk mengganti ayat

4 Kekayaan tidak ada artinya pada hari kemurkaan, tetapi kebenaran membebaskan dari maut.

Amsal 11:4 (IMB) Kekayaan tidak ada artinya pada hari kemurkaan, tetapi kebenaran membebaskan dari maut. https://myimb.id/bible/?book=Amsal&chapter=11&verse=4
Baca Seluruh Pasal
Bagikan