Amsal 11

Klik untuk mengganti ayat

1 Timbangan yang curang adalah kekejian bagi YAHWEH, tetapi batu timbangan yang tepat adalah kesukaan-Nya.

2 Ketika datang keangkuhan, datang pula kehinaan, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati.

3 Kejujuran akan membimbing orang yang tulus, tetapi orang yang suka melanggar akan hancur oleh kecurangannya.

4 Kekayaan tidak ada artinya pada hari kemurkaan, tetapi kebenaran membebaskan dari maut.

5 Jalan orang yang taat akan diluruskan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya sendiri.

6 Kebenaran orang tulus akan membebaskan mereka, tetapi para pelanggar akan terperangkap hawa nafsunya.

7 Pengharapan orang fasik akan musnah ketika ia mati, begitu juga dengan pengharapan orang jahat.

8 Orang benar dibebaskan dari penderitaan dan orang fasik datang menggantikannya.

9 Orang munafik menghancurkan sesamanya dengan mulutnya, tetapi melalui pengetahuan orang benar akan dibebaskan.

10 Sebuah kota akan bersukacita ketika orang benar mujur, dan bersorak kegirangan ketika orang fasik binasa.

11 Melalui berkat orang yang tulus, kota akan ditinggikan tetapi ia akan diruntuhkan oleh mulut orang fasik.

12 Seorang yang kurang bijak menghina sesamanya, tetapi seorang yang berpengertian menjaga ketenangan dirinya.

13 Seorang penyebar gosip membeberkan rahasia, tetapi seorang yang setia merahasiakan perkara.

14 Bangsa akan jatuh tanpa adanya nasihat, tetapi keselamatan ada dalam banyaknya penasihat.

15 Ia yang menjadi jaminan orang asing akan menderita, tetapi amanlah seorang yang tidak menyukai penjaminan.

16 Wanita yang anggun mendapat kehormatan dan orang yang suka menindas beroleh kekayaan.

17 Orang yang penuh belas kasih berbuat baik pada diri sendiri, tetapi orang yang kejam merusak tubuhnya sendiri.

18 Orang fasik mengerjakan kecurangan, tetapi orang yang menabur kebenaran pasti mendapatkan penghargaan.

19 Demikianlah kebenaran sejati memimpin kepada hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan mengejar kematiannya sendiri.

20 Mereka yang hatinya menyimpang adalah kekejian bagi YAHWEH tetapi yang tulus dalam jalannya adalah kesukaan-Nya

21 Walaupun saling berpegangan tangan, orang fasik tidak akan selamat dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan dibebaskan.

22 Seperti cincin emas di moncong babi, demikianlah wanita cantik yang tidak berpengetahuan.

23 Orang benar menginginkan kebaikan semata, tetapi orang fasik mengharapkan murka.

24 Ada orang yang menghamburkan tetapi semakin bertambah, dan ada orang yang menyimpan lebih dari yang semestinya tetapi malah kekurangan.

25 Siapa yang suka memberkati akan menjadi makmur, siapa yang memuaskan dahaga ia pun akan dipuaskan

26 Barangsiapa menahan gandum akan dikutuk orang banyak, tetapi berkat akan turun atas orang yang menjualnya,

27 Barangsiapa tekun mencari kebaikan, mengharapkan kemurahan, tetapi kejahatan akan datang menimpa siapa pun yang mengejarnya.

28 Barangsiapa mengandalkan kekayaannya, ia akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti dedaunan.

29 Barangsiapa mengacaukan rumahnya akan mewarisi angin dan orang bodoh akan menghamba pada orang yang berhati bijak.

30 Buah orang benar adalah pohon kehidupan, dan ia yang memenangkan jiwa-jiwa adalah bijaksana.

31 Lihatlah, orang benar akan menerima imbalan di bumi, terlebih lagi orang fasik dan pendosa.

Amsal 10
Amsal 12