Ibrani 1

Klik untuk mengganti ayat
Elohim Berfirman Melalui Putra

Setelah pada zaman dahulu dengan berbagai cara Elohim berulang kali berbicara kepada para leluhur melalui perantaraan para nabi,

maka pada zaman akhir ini Dia berbicara kepada kita melalui Putra-Nya, yang telah Dia tetapkan sebagai pewaris dari segala sesuatu; melalui Dialah Elohim telah menciptakan alam semesta.

Dia adalah cahaya kemuliaan Elohim dan gambar yang sempurna dari pribadi Elohim. Dia menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kuasa, dan setelah selesai mengerjakan penyucian dosa kita melalui diri-Nya, Dia duduk di sebelah kanan Yang Mahamulia di tempat yang tinggi.

Putra Lebih Besar Daripada Para Malaikat

Dia jauh lebih tinggi daripada para malaikat, karena Dia telah mewarisi Nama yang jauh lebih utama daripada mereka.

Sebab tidak pernah dikatakan oleh Elohim kepada satu pun dari antara para malaikat itu: "Engkaulah Putra-Ku, hari ini Aku telah memperanakkan Engkau," dan "Aku akan menjadi Bapa bagi-Nya, dan Dia akan menjadi Putra bagi-Ku."

Bahkan ketika Dia membawa Putra Sulung itu ke dalam dunia ini, Dia berkata: "Hendaklah seluruh malaikat Elohim menyembah Dia!"

Kepada para malaikat, Dia berkata: "Siapakah yang menjadikan para malaikat-Nya sebagai roh dan para pelayan-Nya sebagai nyala api?"

Namun kepada Putra, Dia berkata: "Takhta-Mu, ya Elohim, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Kebenaran akan menjadi tongkat kerajaan-Mu.

Engkau mencintai kebenaran dan membenci kejahatan, karena itulah Elohim-Mu telah mengurapi Engkau dengan minyak sukacita melebihi para sekutu-Mu."

10 Dan: "Engkau, ya Tuhan, pada mulanya telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah karya tangan-Mu.

11 Mereka itu akan lenyap, dan segalanya akan menjadi usang seperti jubah, namun Engkau akan tetap ada;

12 Engkau akan menggulung mereka seperti pakaian, dan mereka akan diubah, namun Engkau tetap sama dan tahun-tahun-Mu tidak akan berakhir."

13 Dia tidak pernah berkata kepada satu pun dari antara para malaikat: "Duduklah di sebelah kanan-Ku, sampai Aku membuat musuh-musuh-Mu menjadi tumpuan kaki-Mu!"

14 Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani orang-orang yang akan mewarisi keselamatan?