Zephanya 2

Klik untuk mengganti ayat
Seruan untuk Bertobat

1 Berkumpullah bersama-sama, hai bangsa yang acuh tak acuh.

2 Sebelum ditetapkan suatu hari yang berlalu seperti sekam yang ditiup, sebelum kedahsyatan amarah YAHWEH datang atasmu, sebelum hari kemurkaan YAHWEH tiba.

3 Carilah YAHWEH, hai semua orang yang rendah hati di bumi, yang melakukan perintah-perintah-Nya. Carilah kebenaran, carilah kerendahan hati, kiranya kamu dilindungi pada hari kemurkaan YAHWEH.

Penghakiman Atas Bangsa-Bangsa

4 Karena Gaza akan ditinggalkan sunyi sepi, Askelon akan menjadi reruntuhan, pada tengah hari penduduk Asdod akan diusir ke luar, dan penduduk Ekron akan tercabut.

5 Celakalah bangsa Kreti yang penduduknya di tepi laut. Demikianlah YAHWEH berfirman kepadamu, "Hai Kanaan, negeri orang Filistin, Aku akan memusnahkanmu hingga tidak ada lagi penduduknya."

6 Daerah tepi laut akan menjadi padang penggembalaan, padang rumput bagi para gembala dan menjadi tempat perlindungan bagi kawanan-kawanan ternak kambing domba.

7 Sisa keturunan Yehuda akan memiliki daerah tepi laut. Di sana mereka akan menggembalakan, dan akan berbaring di dalam rumah-rumah orang Askelon di waktu malam, karena YAHWEH, Elohim mereka akan memerhatikan dan mengembalikan keadaan mereka.

8 "Aku telah mendengar orang Moab mengejek dan orang Amon mencerca umat-Ku, bagaimana mereka mengutuk umat-Ku dan membesarkan diri atas batas wilayah umat-Ku.

9 "Demi Aku Yang Hidup, sesungguhnya Moab akan menjadi seperti Sodom, dan keturunan Amon seperti Gomora, menjadi tempat yang di dalamnya terdapat tumbuh-tumbuhan berduri dan lubang-lubang garam dan menjadi reruntuhan selama-lamanya. Sisa-sisa umat-Ku akan merampas semuanya itu dan orang-orang yang masih bertahan dari bangsa-Ku akan memiliki mereka," demikianlah YAHWEH Tsebaot, YAHWEH Semesta Alam, Elohim Israel berfirman.

10 Inilah yang menjadi balasan atas kesombongan mereka, karena telah mengejek dan membesarkan diri terhadap umat YAHWEH Tsebaot, YAHWEH Semesta Alam.

11 YAHWEH begitu menakutkan bagi mereka, karena Dia akan menghancurkan semua ilah di bumi, dan setiap bangsa di daerah pesisir akan sujud menyembah kepada-Nya.

12 "Hai orang-orang Etiopia, kamu pun akan terbunuh oleh pedang-Ku."

13 Dia mengacungkan tangan-Nya terhadap utara dan menghancurkan Ashur, dan Niniwe dijadikan daerah tandus, yang kering seperti padang gurun.

14 Semua kawanan binatang akan berbaring di tengah-tengah kota ini, berbagai jenis binatang liar, termasuk burung undan dan landak bersarang di tiang-tiang besar dan suaranya berbunyi di jendela; kehancuran akan terjadi di ambang pintu, karena Dia akan membongkar susunan papan kayu arasnya.

15 Inilah kota penuh sukacita yang penduduknya berdiam dengan aman dan yang berkata di dalam hatinya, "Hanya ada aku dan tidak ada yang lain." Betapa kota itu telah menjadi reruntuhan dan sarang binatang-binatang liar. Setiap orang yang melewatinya mencemooh dan melambai-lambaikan tangannya.

Zephanya 1
Zephanya 3