Zakharia 7

Klik untuk mengganti ayat
Ketidaktaatan dan Berpuasa

1 Datanglah firman YAHWEH kepada Zakharia, pada tanggal keempat bulan kesembilan, dalam bulan Kislew, pada tahun keempat pemerintahan raja Darius.

2 Sharezer dan Regem-Melekh serta orang-orangnya telah diutus oleh penduduk Bethel untuk memohon kemurahan di hadapan YAHWEH,

3 untuk mengatakan kepada para imam yang ada di Bait YAHWEH Tsebaot, YAHWEH Semesta Alam, dan kepada para nabi, dengan mengatakan, "Haruskah aku menangis pada bulan kelima untuk menyucikan diri seperti yang telah aku lakukan selama bertahun-tahun ini?"

4 Lalu datanglah firman YAHWEH Tsebaot, YAHWEH Semesta Alam kepadaku, dengan mengatakan,

5 "Berbicaralah kepada seluruh umat negeri itu dan kepada para imam, dengan mengatakan: Ketika kamu berpuasa dan berkabung dalam bulan kelima dan ketujuh, bahkan selama tujuh puluh tahun ini, apakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk Aku?

6 Ketika kamu makan dan minum, bukankah kamu sendiri yang makan dan minum?

7 Bukankah perkataan-perkataan ini yang telah disebutkan YAHWEH dengan perantaraan para nabi terdahulu, ketika Yerusalem dan kota-kota di sekitarnya masih dihuni dan dalam kemakmuran, juga Negeb dan Shefela masih dihuni?"

8 Datanglah firman YAHWEH kepada Zakharia, dengan mengatakan,

9 "Beginilah YAHWEH Tsebaot, YAHWEH Semesta Alam berfirman: Putuskanlah penghakiman yang benar dan lakukanlah kebaikan dan kemurahan terhadap saudaranya.

10 Janganlah kamu menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin. Janganlah kamu merencanakan kejahatan dalam hatimu terhadap saudaranya."

11 Namun, mereka menolak untuk mendengarkan, bahkan mereka melintangkan bahu yang menantang, dan telinga mereka telah menjadi berat untuk mendengarkan.

12 Mereka telah mengeraskan hatinya untuk mendengarkan Taurat dan firman yang telah YAHWEH Tsebaot, YAHWEH Semesta Alam sampaikan melalui Roh-Nya dengan perantaraan para nabi terdahulu, oleh karena itu datanglah kemarahan yang besar dari YAHWEH Tsebaot, YAHWEH Semesta Alam.

13 "Sebagaimana Dia telah berseru, tetapi tidak mereka dengarkan, maka demikian juga mereka telah berseru, namun Aku tidak akan mendengarkan," demikian YAHWEH Tsebaot, YAHWEH Semesta Alam berfirman.

14 "Dengan angin badai Aku akan menyerakkan mereka ke segala bangsa yang tidak mereka kenal. Kemudian, negeri itu akan menjadi sunyi sepi, sehingga tidak ada orang yang melintas untuk datang dan pergi, dan mereka akan menjadikan negeri kesukaan itu tandus."

Zakharia 6
Zakharia 8