Yoshua 22:28

Klik untuk mengganti ayat

28 Lagi kami berkata: Maka akan terjadi, apabila mereka berkata kepada kita dan kepada generasi-generasi setelah kita, maka haruslah kita berkata: Lihatlah pola mezbah YAHWEH, yang dibuat oleh leluhur kita, bukan untuk persembahan bakaran juga bukan untuk kurban sembelihan, tetapi mezbah itu adalah saksi antara kami dan kamu.

Yoshua 22:28 (IMB) Lagi kami berkata: Maka akan terjadi, apabila mereka berkata kepada kita dan kepada generasi-generasi setelah kita, maka haruslah kita berkata: Lihatlah pola mezbah YAHWEH, yang dibuat oleh leluhur kita, bukan untuk persembahan bakaran juga bukan untuk kurban sembelihan, tetapi mezbah itu adalah saksi antara kami dan kamu. https://myimb.id/bible/?book=Yoshua&chapter=22&verse=28
Baca Seluruh Pasal
Bagikan