Yohanes 1:33

Klik untuk mengganti ayat

33 Aku pun tidak pernah mengenal-Nya, tetapi Elohim yang mengutusku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku: Jika engkau melihat Roh turun dan hinggap di atas seseorang, Dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus.

Yohanes 1:33 (IMB) Aku pun tidak pernah mengenal-Nya, tetapi Elohim yang mengutusku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku: Jika engkau melihat Roh turun dan hinggap di atas seseorang, Dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. https://myimb.id/bible/?book=Yohanes&chapter=1&verse=33
Baca Seluruh Pasal
Bagikan