Yohanes 1:11

Klik untuk mengganti ayat

11 Dia datang kepada umat kepunyaan-Nya, tetapi mereka tidak menerima Dia.

Yohanes 1:11 (IMB) Dia datang kepada umat kepunyaan-Nya, tetapi mereka tidak menerima Dia. https://myimb.id/bible/?book=Yohanes&chapter=1&verse=11
Baca Seluruh Pasal
Bagikan