Yesaya 8

Klik untuk mengganti ayat
Kejatuhan Damshik dan Samaria

1 YAHWEH berfirman kepadaku, Ambillah sebuah batu tulis besar dan tulislah di atasnya dengan tulisan biasa: "Maher-Shalal Hash-Bas" Perampasan yang Tangkas, Perampokan yang Cepat.

2 Maka aku mengambil para saksi yang setia dan dapat dipercaya, yaitu imam Uria dan Zakharia anak Yeberekhya.

3 Lalu aku menghampiri istriku, seorang nabiah, lalu ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian YAHWEH berfirman kepadaku, "Panggilah nama-nya: Maher-Shalal Hash-Bas."

4 Sebab sebelum anak itu tahu memanggil, "ayah", dan "ibu", kekayaan Damaskus dan harta rampasan Samaria akan dibawa ke hadapan raja Ashur.

5 YAHWEH berfirman lagi kepadaku kata-Nya,

6 "Umat ini telah menolak air Shiloah yang mengalir lembut, dan lebih suka dengan Rezin dan anak Remalya."

7 Karena itu, lihatlah Tuhan mendatangkan kepada mereka, air sungai yang kuat dan besar, raja Ashur dan segala kemuliaannya, dan dia akan melintasi segala salurannya dan mengalir melampaui segala tebingnya.

8 Dan dia akan melanda Yehuda, bagaikan banjir yang meluap-luap sampai mencapai leher, dan pengembangan sayap-sayapnya akan memenuhi lebarnya negerimu, ya, Immanuel."

9 Bersekutulah hai bangsa-bangsa, dan berpencarlah, dengarkanlah hai semua negeri yang jauh, berikatpingganglah dan berpencarlah, berikatpingganglah dan berpencarlah .

10 Buatlah sebuah rencana, dan itu akan gagal, ucapkanlah sepatah kata, dan itu tidak akan jadi, karena Elohim ada beserta kami. YAHWEH TEMPAT PERLINDUNGAN

11 Sebab YAHWEH berfirman kepadaku dengan tangan yang kuat, dan mengajar aku agar tidak berjalan di jalan yang ditempuh bangsa ini, kata-Nya,

12 "Janganlah mengatakan: Ada persekongkolan, kepada semua orang, seperti yang dikatakan oleh bangsa ini bahwa ada persekongkolan. Janganlah takut pada apa yang mereka takuti dan janganlah gentar."

13 YAHWEH Tsebaot, YAHWEH Semesta Alam, Dialah yang harus kamu kuduskan, dan kepada Dialah kamu harus takut, dan Dialah yang harus kamu segani.

14 Dan Dia akan menjadi tempat kudus, te-tapi menjadi batu sandungan dan karang penghalang bagi kedua isi rumah Israel; sebagai perangkap dan sebagai jerat bagi penduduk Yerusalem.

15 Banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh, diremukkan, terjerat dan akan ditawan.

16 Aku mengikat kesaksian ini, dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku.

17 Dan aku akan menantikan YAHWEH, yang menyembunyikan wajah-Nya dari tempat kediaman Yakub, dan aku akan mencari-Nya.

18 Lihatlah, aku dan anak-anak yang telah diberikan YAHWEH kepadaku adalah sebagai tanda dan keajaiban bagi umat Israel dari YAHWEH, yang berdiam di gunung Sion.

19 Dan saat mereka berkata kepadamu, "Carilah ahli nujum dan ahli sihir yang berbisik-bisik dan berkomat-kamit!" Tidakkah seharusnya suatu bangsa mencari Elohimnya? Mengapa meminta petunjuk pada yang mati bagi yang hidup?

20 Carilah pengajaran dan kesaksian, jika mereka tidak berbicara sesuai perkataan ini, tidak akan terbit fajar bagi mereka.

21 Dan mereka akan melintasi negeri itu dengan tertekan dan lapar. Dan, apabila mereka lapar mereka akan marah serta mengutuk rajanya dan Elohimnya lalu menengadah keatas.

22 Dan kepada negeri itu mereka akan melihat dan tampaklah, kesesakan dan kegelapan, kemurungan yang menekan dan mereka akan dibuang dalam kegelapan.

Yesaya 7
Yesaya 9