Yesaya 53

Klik untuk mengganti ayat

1 Siapakah yang telah percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan YAHWEH telah dinyatakan?

2 Ya, Dia tumbuh bagaikan tunas muda di hadapan-Nya, dan bagaikan akar yang keluar dari tanah yang kering. Dia tidak mempunyai bentuk ataupun kemuliaan, dan ketika kita memandang rupa-Nya, tidak ada keindahan untuk kita mengingini-Nya.

3 Dia direndahkan dan ditolak oleh manusia, seorang yang penuh penderitaan dan yang dikenal berpenyakitan, dan kita menyembunyikan wajah dari diri-Nya, Dia direndahkan dan kita tidak menghargai-Nya.

4 Sesungguhnya, Dia sendiri telah menanggung penyakit kita, Dia telah memikul penderitaan kita, namun kita menganggap Dialah yang terkutuk, yang dihajar dan didera Elohim.

5 Padahal Dialah yang tertikam karena pemberontakan kita, yang diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada-Nya dan oleh bilur-bilur-Nya kita sudah disembuhkan.

6 Seperti domba, kita semua telah tersesat, kita masing-masing berbalik menurut jalannya sendiri, tetapi YAHWEH telah menimpakan semua kejahatan kita kepada-Nya.

7 Dia ditindas dan dianiaya, tetapi Dia tidak membuka mulut-Nya. Seperti seekor anak domba Dia digiring ke pembantaian, dan seperti induk domba, Dia menjadi kelu di hadapan yang mengguntingi bulu-Nya, demikianlah Dia tidak membuka mulut-Nya.

8 Dia telah diambil dari penjara dan dari penghakiman, dan tentang generasinya, siapakah yang akan memikirkannya? Sebab Dia telah dilenyapkan dari negeri orang yang hidup. Oleh karena pemberontakan bangsa-Ku, tulah itu menimpa atasnya.

9 Dan Dia menetapkan kematian-Nya bersama orang-orang fasik, dan kubur-Nya bersama orang kaya, karena Dia tidak melakukan kekerasan, dan tipu daya tidak ada di dalam mulut-Nya.

10 Namun YAHWEH berkehendak untuk meremukkan-Nya, dan membuat-Nya sakit. Sekiranya Dia menaruh jiwa-Nya sebagai persembahan penebus salah, Dia akan melihat benih-Nya, Dia akan memperpanjang hari-hari-Nya, dan dalam tangan-Nya kehendak YAHWEH akan berhasil.

11 "Melalui jerih lelah jiwa-Nya Dia akan melihat dan dipuaskan. Dengan pengetahuan-Nya, hamba-Ku yang benar itu akan membenarkan banyak orang dan Dia akan menanggung kejahatan mereka.

12 Dengan demikian Aku akan memisahkan bagian-Nya bersama orang-orang besar, dan Dia akan membagi jarahan bersama orang-orang kuat, sebab Dia telah menyerahkan nyawa-Nya kepada kematian, dan Dia telah terhitung bersama para pemberontak, Dia telah menanggung dosa orang banyak, dan Dia bersyafaat bagi para pemberontak."

Yesaya 52
Yesaya 54