Yesaya 49

Klik untuk mengganti ayat
YAHWEH Memanggil Hamba-Nya

1 Dengarlah aku, hai pulau-pulau, dan perhatikanlah, hai bangsa yang dari jauh. YAHWEH telah memanggil aku sejak dari kandungan, Dia telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku.

2 Dia telah membuat mulutku seperti sebilah pedang yang tajam, Dia menyembunyikan aku dalam bayangan tangan-Nya, dan telah membuatku menjadi panah yang tajam, Dia telah menyembunyikan aku dalam tabung panah-Nya.

3 Dan Dia berfirman kepadaku, "Engkaulah hamba-Ku, hai Israel, di dalam engkaulah Aku akan dimuliakan."

4 Dan aku berkata, "Aku telah berjerih lelah dengan sia-sia, aku telah menghabiskan kekuatanku untuk kehampaan dan kesia-siaan, sesunguhnya penghakimanku ada pada YAHWEH, dan upahku ada pada Elohimku."

5 Dan sekarang, berfirmanlah YAHWEH yang membentuk aku sejak dari kandungan sebagai hamba bagi-Nya, untuk membawa Yakub kembali kepada-Nya; sekalipun Israel tidak dikumpulkan, tetapi aku dihormati di mata YAHWEH, dan Elohimku telah menjadi kekuatanku, firman-Nya,

6 "Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi seorang hamba bagi-Ku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan membawa kembali orang Israel yang terpelihara. Tetapi Aku akan menempatkan engkau sebagai terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan-Ku sampai ke ujung bumi."

7 Beginilah YAHWEH, Penebus Israel, Yang Mahakudus, berfirman, "Bagi jiwa yang direndahkan, bagi bangsa yang dibenci, bagi hamba yang diperintah: Raja-raja akan melihat dan bangkit, dan para pemimpin akan bersujud," demi YAHWEH yang setia, Yang Mahakudus Israel, dan Dia akan memilih engkau.

Hari Keselamatan

8 Beginilah YAHWEH berfirman, "Pada waktu perkenanan Aku telah menjawab engkau, dan pada hari penyelamatan Aku telah menolong engkau. Dan Aku akan memelihara engkau, dan akan menempatkan engkau sebagai perjanjian bagi umat manusia, untuk menegakkan bumi, untuk mewarisi milik pusaka yang telah ditinggalkan.

9 Untuk berkata kepada yang tertawan: Keluarlah! Kepada yang ada dalam kegelapan: Tampillah! Dan mereka akan digembalakan di sepanjang jalan, dan penggembalaan mereka akan ada di setiap bukit gundul.

10 Mereka tidak akan menjadi lapar dan tidak menjadi haus, dan udara panas serta matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab yang mengampuni mereka, akan memimpin mereka, dan akan menyegarkan mereka dengan sumber-sumber air.

11 Dan Aku akan membuat semua gunung-Ku menjadi sebuah jalan, dan jalan-jalan raya-Ku akan ditinggikan."

12 Lihatlah hal-hal ini akan datang dari kejauhan, dan lihatlah, hal-hal ini dari utara dan dari barat, dan hal-hal ini dari tanah Sinim.

13 Bernyanyilah, hai langit, dan bersukacitalah, hai bumi, kumandangkanlah sorak-sorai hai gunung-gunung, karena YAHWEH telah menghibur umat-Nya dan akan menaruh belas kasihan atas umat-Nya yang malang.

Umat-Nya Tidak Pernah Ditinggalkan

14 Namun Sion akan berkata, "YAHWEH telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku."

15 "Dapatkah seorang wanita melupakan anaknya yang masih menyusu, dan tidak menyayangi anak kandungnya? Sekalipun ia dapat melupakannya, tetapi Aku tidak akan melupakan engkau.

16 Lihatlah, Aku telah mengukirmu di telapak tangan-Ku, tembok-tembokmu senantiasa ada di hadapan-Ku.

17 Orang-orang yang membangun engkau datang bergegas, mereka yang hendak menghancurkan dan meruntuhkan engkau, akan meninggalkanmu."

Kembalinya Umat Israel

18 "Pandanglah ke sekelilingmu dan lihatlah! Mereka semua telah dikumpulkan, mereka telah datang kepadamu; demi Aku yang hidup," firman YAHWEH, "Karena engkau akan mengenakan mereka semua seperti perhiasan, dan engkau akan mengikat mereka seperti mempelai wanita.

19 Sebab tempat-tempatmu yang tandus dan yang ditelantarkan, dan tanah reruntuhanmu, sesungguhnya sekarang akan menjadi terlalu sempit karena yang mendiaminya, dan mereka yang menelan engkau, akan menjauh.

20 Anak-anakmu yang semula terhilang, akan berkata di telingamu: Tempat ini terlalu sempit bagiku, tambahkanlah tempat bagiku, supaya aku dapat mendiaminya.

21 Dan engkau akan berkata dalam hatimu: Siapakah yang telah melahirkan ini bagiku? Sebab aku tidak beranak dan mandul, yang tertawan dan diasingkan; lalu anak-anak ini, siapakah yang membesarkan mereka semua? Lihatlah, aku ditinggalkan sendiri. Dari manakah semua mereka ini?

22 Beginilah YAHWEH Elohim berfirman, "Lihatlah, Aku mengangkat tangan-Ku kepada bangsa-bangsa, dan mendirikan panji-panji-Ku atas bangsa-bangsa. Maka mereka akan membawa anak-anak laki-lakimu dalam pelukan, dan anak-anak perempuanmu akan dibawa di atas bahu mereka.

23 Dan raja-raja akan menjadi bapa pengasuhmu, dan ratu-ratu, ibu pengasuhmu. Mereka akan sujud kepadamu, dengan muka ke tanah, dan menjilat debu kakimu. Dan engkau akan mengetahui bahwa Akulah YAHWEH, bahwa yang menanti-nantikan Aku tidak akan menjadi malu.

24 Apakah mangsa dapat dirampas dari tangan pahlawan, atau apakah tawanan yang sebenarnya dapat dilepaskan?

25 Namun beginilah YAHWEH berfirman: Bahkan orang-orang tawanan dari pahlawan akan diambil, dan mangsa dari yang menakutkan akan dilepaskan. Sebab Aku akan berperang dengan musuhmu, dan Aku akan menyelamatkan anak-anakmu.

26 Dan Aku akan membuat mereka yang menindasmu memakan daging mereka sendiri, dan seperti anggur baru mereka akan meminum darah mereka sendiri. Maka semua manusia akan mengetahui bahwa Aku, YAHWEH, Juruselamatmu dan Penebusmu adalah Yang Mahaperkasa Yakub."

Yesaya 48
Yesaya 50