Yesaya 25

Klik untuk mengganti ayat
Pujian Kepada YAHWEH

1 Ya YAHWEH, Engkaulah Elohimku. Aku akan meninggikan Engkau. Biarlah aku memuji Nama-Mu, karena Engkau telah melakukan perkara yang ajaib; rancangan-rancangan dari dahulu, adalah keteguhan dan kebenaran.

2 Sebab Engkau telah membuat sebuah kota menjadi timbunan, kota yang berkubu menjadi reruntuhan; puri orang-orang asing dalam kota, tidak akan dibangun untuk selamanya.

3 Oleh sebab itu bangsa yang perkasa memuliakan Engkau, kota bangsa-bangsa yang bengis akan takut kepada-Mu.

4 Sebab Engkau telah menjadi kekuatan bagi orang miskin, dan kekuatan dalam kesesakan bagi orang yang membutuhkannya; tempat perlindungan dari badai, tempat bernaung dari panas, sebab ketika terjadi hal yang buruk itu, bagaikan badai menerjang tembok.

5 Seperti panas di tempat kering, Engkau akan merendahkan teriakan orang-orang asing; seperti panas dalam bayangan awan gelap, nyanyian dari orang kejam akan direndahkan.

6 Dan YAHWEH Tsebaot, YAHWEH Semesta Alam, akan menyediakan bagi semua bangsa sebuah jamuan lemak di gunung ini, sebuah jamuan anggur tua dengan makanan berlemak yang penuh sumsum, anggur tua yang disaring.

7 Di gunung ini, Dia akan mengoyakkan kain perkabungan yang menyelubungi bangsa-bangsa, dan patung tuangan yang didirikan di segala bangsa.

8 Dia akan menelan maut dalam kemenangan. Dan Tuhan YAHWEH akan menghapus air mata dari setiap wajah. Dan aib umat-Nya akan diambilnya dari seluruh bumi. Sebab YAHWEH telah berfirman.

9 Pada hari itu orang akan berkata, "Lihatlah inilah Elohim kita, kami telah menanti-nantikan Dia, dan Dia akan menyelamatkan kami. Inilah YAHWEH, kami telah menanti-nantikan Dia, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita di dalam keselamatan-Nya.

10 Sebab tangan YAHWEH akan berdiam di gunung ini, dan Moab akan diinjak-injak di bawah-Nya, bagaikan jerami yang diinjak-injak di lubang kotoran.

11 Dan Dia akan merentangkan tangan-Nya di tengah-tengah mereka, seperti orang yang berenang merentangkan tangannya untuk berenang. Dan Dia akan merendahkan keangkuhan mereka dengan segala kemahiran tangannya.

12 Dia akan merobohkan tembok-tembok tinggimu, ya, benteng perlindungan yang tinggi, Dia akan merendahkan, ke tanah sampai menjadi debu.

Yesaya 24
Yesaya 26