Yeremia 46

Klik untuk mengganti ayat
Nubuat Menentang Bangsa-Bangsa

1 Firman YAHWEH yang datang kepada nabi Yeremia tentang bangsa-bangsa:

Nubuat Menentang Mesir

2 Terhadap Mesir, terhadap tentara Firaun Nekho, raja Mesir, yang berada di tepi sungai Efrat, di Karkemis, yang telah dikalahkan oleh Nebukadnezar, raja Babilon, pada tahun keempat pemerintahan Yoyakim, anak Yosia, raja Yehuda,

3 "Persiapkanlah perisai besar serta perisai kecil, dan majulah ke dalam peperangan.

4 Siapkanlah kuda dan naiklah, hai penunggang kuda; ya, berdirilah dengan pelindung kepalamu, tajamkanlah tombak-tombakmu, pakailah baju zirahmu.

5 Mengapa aku melihat mereka takut dan mundur ke belakang? Pahlawan-pahlawan mereka terpukul kalah dan lari mencari perlindungan serta tidak menoleh ke belakang, karena dikelilingi kengerian," firman YAHWEH.

6 "Jangan biarkan orang yang tangkas melarikan diri, begitu juga orang yang kuat melepaskan diri. Mereka akan tersandung dan jatuh di utara, di tepi sungai Efrat.

7 Siapakah yang meluap seperti sungai Nil, yang airnya melanda sekitarnya seperti sungai-sungai?

8 Mesir bangkit seperti sungai Nil dan airnya mengalir seperti sungai-sungai. Dan ia berkata: Aku akan naik dan menutupi bumi, Aku akan menghancurkan kota beserta penduduknya.

9 Naiklah, hai kuda-kuda, dan mengamuklah, hai kereta perang. Biarkanlah para pahlawan maju, orang-orang Etiopia dan orang Libia yang memegang perisai, serta orang Lidia yang melenturkan busur.

10 Sebab ini adalah Hari Elohim YAHWEH Tsebaot, YAHWEH Semesta Alam, hari pembalasan, bahwa Dia sendiri akan melakukan pembalasan kepada musuh-musuh-Nya. Pedang akan melahap dan dipuaskan, serta menjadi mabuk oleh darah mereka, karena Elohim YAHWEH Tsebaot, telah mengadakan kurban di negeri utara di tepi sungai Efrat.

11 Naiklah ke Gilead dan ambillah balsam, hai anak dara putri Mesir; engkau menggunakan banyak obat untuk kesia-siaan, sebab engkau tidak akan mendapat kesembuhan.

12 Bangsa-bangsa telah mendengar tentang kecemaranmu, dan seruanmu telah memenuhi negeri; sebab para pahlawan saling tersandung satu sama lain, mereka telah jatuh bersama-sama."

13 Firman yang telah YAHWEH sampaikan kepada nabi Yeremia, tentang kedatangan Nebukadnezar, raja Babilon, untuk menyerang negeri Mesir.

14 "Beritahukanlah di Mesir dan perdengarkanlah di Migdol, juga di Memfis dan Tahpanhes. Katakanlah, berdirilah tegap dan persiapkanlah dirimu, karena pedang akan melahap semua yang ada di sekelilingmu.

15 Mengapakah para pahlawanmu terhalau jauh, Ia tidak dapat bertahan? karena YAHWEH telah mendorongnya jatuh.

16 Banyak yang tersandung, ya, yang satu jatuh menimpa yang lain. Mereka berkata: Bangkitlah, marilah kita kembali kepada bangsa kita, ke tanah kelahiran kita, untuk menjauh dari pedang para penindas.

17 Mereka berseru di sana: Firaun, raja Mesir, hanyalah suatu keributan, ia telah berlalu pada waktu yang ditetapkan."

18 "Demi Aku yang hidup," firman Raja, Nama-Nya YAHWEH Tsebaot, YAHWEH Semesta Alam. "Sungguh seperti Tabor di antara gunung-gunung yang lainnya, dan seperti Karmel yang berada di tepi laut, demikianlah ia akan datang.

19 Wahai putri yang berdiam di Mesir, bersiaplah untuk pergi ke dalam penawanan; sebab Memfis akan menjadi sunyi, dan terbakar tanpa penduduk.

20 Mesir bagaikan lembu muda yang elok, tetapi penyengat pasti datang dari utara.

21 Juga orang-orang upahan yang berada di tengah-tengahnya seperti anak lembu di dalam kandang; karena mereka juga telah berbalik, dan melarikan diri bersama-sama; mereka tidak dapat bertahan, karena hari malapetaka mereka telah datang ke atasnya, juga saat penghukuman mereka.

22 Suaranya akan menjadi seperti desis ular, karena mereka akan maju dengan pasukan, lalu mendatanginya dengan kapak, seperti para penebang pohon.

23 Mereka akan menebang habis hutannya," firman YAHWEH. "Meskipun hutan itu tidak dapat ditembus, karena mereka lebih banyak daripada belalang dan tidak terhitung jumlahnya;

24 putri Mesir akan menjadi malu, ia akan diserahkan ke tangan bangsa dari utara."

25 YAHWEH Tsebaot, YAHWEH Semesta Alam, Elohim Israel berfirman, "Lihatlah, Aku akan menghukum orang banyak dari No, juga Firaun dan Mesir, bersama dengan ilah-ilah dan raja-raja mereka, bahkan Firaun dan semua orang yang percaya kepadanya.

26 Aku akan menyerahkan mereka ke tangan orang-orang yang mengejar nyawa mereka, ke tangan Nebukadnezar, raja Babilon, serta ke tangan para pegawainya. Kemudian sesudah itu, negeri itu akan kembali berpenduduk, sebagaimana hari-hari terdahulu," firman YAHWEH.

Menentramkan Israel

27 "Namun engkau, hai hamba-Ku Yakub, janganlah takut; dan janganlah gentar, hai Israel. Sebab, lihatlah Aku sedang menyelamatkan engkau dari tempat yang jauh, juga keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Maka Yakub akan kembali, ia akan hidup tenang dan tenteram, serta tidak ada seorang pun yang akan membuatnya gentar.

28 Janganlah engkau takut, hai Yakub, hamba-Ku," firman YAHWEH, "sebab Aku menyertaimu. Aku akan menghabiskan semua bangsa ke tempat Aku telah menghalaunya. Aku tidak akan menghabisi engkau, namun Aku akan mengganjar engkau dengan adil, Aku tidak akan membiarkan engkau lepas tanpa hukuman."

Yeremia 45
Yeremia 47