Yeremia 28

Klik untuk mengganti ayat
Nubuat Palsa Hananya

1 Maka terjadilah pada tahun itu, pada awal pemerintahan Zedekia, raja Yehuda, yaitu pada tahun keempat bulan kelima, Hananya anak Azur, seorang nabi dari Gibeon, berbicara kepadaku di dalam Bait YAHWEH, di hadapan imam-imam dan semua orang, dengan mengatakan,

2 "Beginilah YAHWEH Tsebaot, YAHWEH Semesta Alam, Elohim Israel, berfirman dengan mengatakan: Aku telah mematahkan kuk raja Babilon.

3 Dalam waktu dua tahun penuh Aku akan membawa kembali ke tempat ini semua perkakas Bait YAHWEH yang telah diambil Nebukadnezar, raja Babilon, dari tempat ini ke Babilon.

4 Aku akan membawa kembali Yekhonya anak Yoyakim, raja Yehuda, ke tempat ini, dengan semua orang buangan dari Yehuda yang masuk ke Babilon," firman YAHWEH, "sebab Aku akan mematahkan kuk raja Babilon."

Yeremia Menanggapi Hananya

5 Kemudian nabi Yeremia berkata kepada nabi Hananya di hadapan para imam dan di depan mata semua orang yang berdiri di dalam Bait YAHWEH,

6 ia berkata, "Amin! Semoga YAHWEH berbuat demikian! YAHWEH meneguhkan perkataan yang telah engkau nubuatkan, untuk membawa kembali semua perkakas Bait YAHWEH dan semua orang buangan dari Babilon ke tempat ini.

7 Tetapi sekarang dengarlah perkataan ini yang aku ucapkan di telingamu dan di telinga semua orang ini:

8 Para nabi yang ada dari dahulu kala sebelum aku dan sebelum engkau, telah bernubuat terhadap banyak negeri dan kerajaan-kerajaan besar; tentang perang, malapetaka dan wabah penyakit.

9 Mengenai nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, ketika perkataan nabi itu digenapi, akan diketahui bahwa nabi itu sebagai seorang yang benar-benar telah diutus YAHWEH."

Hananya Mematahkan Kuk Yeremia

10 Kemudian nabi Hananya mengambil kuk dari leher nabi Yeremia dan mematahkannya.

11 Dan Hananya berbicara di hadapan seluruh rakyat itu, "Beginilah YAHWEH berfirman: Seperti inilah Aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar, raja Babilon, dari tengkuk semua bangsa itu dalam dua tahun lagi." Tetapi nabi Yeremia tetap teguh dalam pendiriannya.

Firman YAHWEH Menentang Hananya

12 Kemudian firman YAHWEH datang kepada Yeremia, setelah nabi Hananya mematahkan kuk dari tengkuk nabi Yeremia, dengan berkata,

13 "Pergi dan katakanlah kepada Hananya, dengan mengatakan: Beginilah YAHWEH berfirman, Engkau telah mematahkan kuk dari kayu, tetapi engkau akan mendapatkan kuk dari besi sebagai gantinya.

14 Sebab demikianlah YAHWEH Tsebaot, YAHWEH Semesta Alam, Elohim Israel, berfirman: Aku telah memasang sebuah kuk besi di atas tengkuk seluruh bangsa ini untuk melayani Nebukadnezar, raja Babilon. Dan mereka akan melayaninya. Aku juga telah memberikan kepadanya binatang-binatang liar di padang."

15 Kemudian nabi Yeremia berkata kepada nabi Hananya, "Dengarlah sekarang, Hananya! YAHWEH tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat rakyat ini percaya pada kebohongan.

16 Oleh karena itu, beginilah YAHWEH berfirman: Lihatlah, Aku akan menyingkirkan engkau dari muka bumi. Engkau akan mati pada tahun ini, karena engkau telah mengajarkan pemberontakan terhadap YAHWEH."

17 Maka nabi Hananya mati pada tahun yang sama pada bulan yang ketujuh.

Yeremia 27
Yeremia 29