Yehezkiel 1

Klik untuk mengganti ayat

1 Pada tahun ketiga puluh bulan keempat hari kelima bulan itu, ketika aku berada di antara para tawanan di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan dari Elohim.

2 Pada hari kelima bulan itu, dalam tahun kelima pembuangan raja Yoyakhin,

3 firman YAHWEH dating kepada imam Yehezkiel, anak Busi, di negeri orang Kasdim, di tepi sungai Kebar; dan tangan YAHWEH menaunginya di sana.

Penglihatan Kemuliaan YAHWEH

4 Dan aku melihat, tampaklah angin badai datang dari utara dengan awan yang besar menyelubungi dan kilatan api yang menyambar-nyambar, di sekelilingnya ada cahaya dan tengah-tengah api itu terdapat kilauan seperti batu ambar.

5 Dari tengah-tengahnya juga tampaklah empat makhluk hidup, dan beginilah wujud mereka: mereka tampak seperti manusia,

6 masing-masing memiliki empat wajah, dan empat sayap;

7 kaki mereka lurus, sedangkan telapak kaki mereka seperti telapak kaki anak lembu, mereka berkilauan seperti tembaga polesan.

8 Mereka mempunyai lengan seperti manusia di bawah sayap-sayapnya pada keempat sisinya; keempatnya memiliki wajah-wajah dan sayap-sayap.

9 Sayap-sayap mereka saling bersentuhan satu dengan yang lain. Mereka masing-masing berjalan lurus ke depan dan tidak berbalik ketika mereka pergi.

10 Keempatnya memiliki wajah seperti wajah manusia dan wajah singa di sisi kanan, wajah lembu dan wajah rajawali di sisi kiri.

11 Demikianlah wajah-wajah mereka. Sepasang sayap dari masing-masing mereka direntangkan ke atas, dua sayap dari masing-masing mereka bergabung satu dengan lainnya, sementara sepasang sayap lainnya menutupi tubuh mereka masing-masing.

12 Dan mereka masing-masing berjalan lurus ke depan.Mereka pergi ke mana pun roh itu hendak pergi; mereka tidak berbalik ketika mereka sedang berjalan.

13 Pada makhluk-makhluk hidup itu terlihat seperti ada bara api yang menyala, layaknya nyala obor yang bergerak naik turun di antara makhluk-makhluk hidup itu; api itu bercahaya, dan dari dalam api itu keluar kilat yang menyambar-nyambar.

14 Makhluk-makhluk hidup itu terus bergerak kian kemari seperti kilatan petir.

15 Saat aku melihat makhluk-makhluk hidup itu, tampaklah sebuah roda di atas tanah, di sampingmasing-masing makhluk hidup dengan empat wajah itu.

16 Wujud roda-roda itu, juga pergerakannya tampak seperti kilauan permata pirus; keempat roda itu terlihat serupa, bentuk dan pergerakan masing-masing roda itu tampak seperti sebuah roda yang di tengah-tengahnya terdapat roda lainnya.

17 Ketika berjalan, roda itu akan berjalan pada keempat sisinya, dan tidak berbalik.

18 Adapun lingkaranlingkaran roda itu sangat tinggi dan menakutkan, keempat lingkarannya itu dipenuhi dengan mata di sekelilingnya.

19 Ketika makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu pun turut berjalan di samping mereka; dan pada saat makhluk-makhluk hidup ini terangkat dari tanah, roda-roda itu pun ikut terangkat.

20 Mereka akan pergi ke mana pun roh itu hendak pergi. Ke mana roh ini hendak terangkat, maka roda-roda itu akan terangkat ke dekat mereka, karena roh makhluk hidup ini ada pada rodaroda itu.

21 Jika yang itu pergi, yang ini pun akan pergi, jika yang itu berdiri, yang ini pun akan berdiri; ketika yang ini terangkat dari atas tanah, roda-roda itu pun akan terangkat ke dekat mereka, karena roh makhluk hidup ini ada pada roda-roda itu.

22 Tampaklah di atas kepala makhluk-makhluk hidup itu, bentangan yang menyerupai cakrawala yang berkilauan layaknya batu kristal yang menakjubkan.

23 Dan di bawah cakrawala itulah rentangan sayap-sayap mereka saling bergabung antara makhluk yang satu dengan yang lain; masing-masing memiliki sepasang sayap yang direntangkan, sementara sepasang sayap lainnya menutupi tubuh mereka.

24 Dan ketika mereka berjalan, aku mendengar suara sayap-sayap mereka, seperti suara gemuruh air, layaknya suara Yang Mahakuasa, suara seruan pasukan perang; ketika mereka berhenti, mereka menurunkan sayap-sayapnya.

25 Ya, ada suara dari cakrawala yang berada di atas kepala mereka, namun ketika mereka berhenti, mereka menurunkan sayap-sayapnya.

26 Dan di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka, tampaklah sesuatu yang menyerupai takhta, dan terlihat seperti batu safir; di atas takhta itu terlihat sosok seorang manusia.

27 Dan aku melihat di sekelilingnya seperti kilauan batu ambar yang menyala bagaikan api; mulai dari bagian yang seperti pinggangnya ke atas hingga ke bawah, aku melihat seperti api yang bersinar terang mengelilinginya.

28 Seperti busur pelangi yang tampak di awan pada saat hari hujan, demikianlah cahaya yang mengelilinginya itu. Inilah gambaran yang serupa dengan kemuliaan YAHWEH. Dan ketika aku melihatnya, aku tersungkur pada wajahku, lalu aku mendengar suara seseorang yang sedang berbicara.

Ratapan 5
Yehezkiel 2