Ulangan 18

Klik untuk mengganti ayat
Ketentuan Bagi Imam dan Orang Lewi

1 "Imam-imam, orang-orang Lewi, dan seluruh suku Lewi, tidak akan mendapat bagian ataupun milik pusaka bersama orang Israel. Mereka akan makan dari persembahan bakaran kepada YAHWEH, dan apa yang menjadi milik pusaka-Nya.

2 Mereka tidak mempunyai milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya: YAHWEH sendirilah milik pusakanya. Seperti yang telah dijanjikan-Nya kepada mereka.

3 Inilah hak imam dari orang-orang yang mempersembahkan kurban sembelihan, baik lembu maupun domba, mereka harus memberi kepada imam bagian paha depan, kedua rahang dan perut.

4 Hasil pertama dari gandummu, dari anggurmu, dan minyakmu, dan hasil pertama dari bulu dombamu, engkau harus memberikannya kepadanya.

5 Sebab, YAHWEH, Elohimmu, telah memilih dia dari semua sukumu, untuk senantiasa melayani demi Nama-Nya, dia beserta anak-anaknya.

6 Apabila orang Lewi datang dari tempat mana pun di Israel, tempat ia tinggal, dan dengan sepenuh hati datang ke tempat yang dipilih YAHWEH,

7 lalu ia melayani di dalam Nama YAHWEH, Elohimnya, seperti semua saudaranya, yaitu semua orang Lewi melayani YAHWEH di sana.

8 Mereka akan mendapat bagian makanan yang sama kecuali apa yang ia peroleh dengan menjual harta leluhurnya."

Hidup Tanpa Cela di Hadapan YAHWEH

9 "Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan YAHWEH, Elohimmu, kepadamu, janganlah belajar berlaku seperti kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu.

10 Janganlah didapati seorang pun di antaramu yang mempersembahkan anak laki-lakinya atau anak perempuannya sebagai kurban bakaran, sebagai seorang peramal, seorang penelaah, atau seorang petenung, atau seorang penyihir,

11 atau seorang pengucap mantera, atau seorang yang bertanya kepada arwah atau seorang ahli nujum atau seorang yang mencari petunjuk kepada orang yang mati.

12 Sebab, semua orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi YAHWEH. Dan karena perbuatan keji inilah YAHWEH, Elohimmu, menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu.

13 Engkau harus hidup tanpa cela di hadapan YAHWEH, Elohimmu.

14 Sebab, bangsa-bangsa yang akan engkau halau ini mendengarkan para petenung dan para peramal. Tetapi, YAHWEH, Elohimmu, tidak mengizinkan engkau untuk berbuat demikian."

Kriteria Nabi Palsu

15 "YAHWEH, Elohimmu, akan membangkitkan dari antaramu seorang nabi bagimu, dari saudara-saudaramu, seorang yang seperti aku, dan kamu harus mendengarkan dia,

16 sesuai dengan semua yang engkau minta dahulu kepada YAHWEH, Elohimmu, di gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata: aku tidak mau mendengar lagi suara YAHWEH, Elohimku, dan juga tidak mau melihat api yang besar ini lagi, supaya jangan aku mati.

17 YAHWEH berfirman kepadaku: Apa yang mereka katakan itu baik.

18 Aku akan membangkitkan seorang nabi bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau, dan Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang Aku perintahkan.

19 Setiap orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku, yang akan dikatakan nabi itu dalam Nama-Ku, Aku akan menuntut pertanggungjawaban.

20 Tetapi nabi yang lancang berkata-kata demi Nama-Ku, yang tidak Aku perintahkan untuk mengatakannya dan yang berkata dalam nama ilah yang lain, maka nabi itu harus mati.

21 Apabila engkau berkata di dalam hatimu: Bagaimanakah kami mengetahui perkataan mana yang tidak difirmankan YAHWEH?

22 Apabila seorang nabi berkata demi Nama YAHWEH dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak menjadi kenyataan, itulah perkataan yang tidak dikatakan YAHWEH, nabi itu telah berbicara dengan lancang, maka janganlah takut kepadanya."

Ulangan 17
Ulangan 19