Roma 6:7

Klik untuk mengganti ayat

7 Sebab siapa yang telah mati, ia telah dibebaskan dari dosa.

Roma 6:7 (IMB) Sebab siapa yang telah mati, ia telah dibebaskan dari dosa. https://myimb.id/bible/?book=Roma&chapter=6&verse=7
Baca Seluruh Pasal
Bagikan