Mazmur 93

Klik untuk mengganti ayat
Pemerintahan Kekal Elohim

1 YAHWEH memerintah, Dia berjubah kemuliaan; YAHWEH berpakaian kekuatan, Dia mempersiapkan diri-Nya; dunia ditegakkan-Nya, dan tidak akan tergoyahkan.

2 Takhta-Mu berdiri sejak semula; Engkau kekal adanya.

3 Air bah telah meluap, ya YAHWEH; air bah telah bergemuruh; air bah telah mengangkat gelombangnya.

4 YAHWEH di tempat yang mahatinggi, lebih dahsyat daripada gemuruh air yang besar, dan lebih perkasa dari debur ombak.

5 Kesaksian-kesaksian-Mu sangat teguh; tempat kudus menjadi kediaman-Mu, untuk sepanjang masa, ya YAHWEH.

Mazmur 92
Mazmur 94