Mazmur 89

Klik untuk mengganti ayat
Ragu Akan Janji Elohim

1 Nyanyian pengajaran dari Etan, orang Ezrahi.

2 Aku akan menyanyikan kebaikan YAHWEH selamanya; dengan mulutku aku akan memperkenalkan kesetiaan-Mu dari generasi ke generasi.

3 Sebab aku telah berkata, bahwa kebaikan-Mu akan ditetapkan selamanya, kesetiaan-Mu akan ditegakkan sampai ke langit.

4 "Aku telah mengadakan perjanjian dengan umat pilihan-Ku, Aku telah bersumpah kepada Daud, hamba-Ku.

5 Aku akan menegakkan keturunanmu sampai selamanya, dan membangun takhtamu untuk semua generasi." Selah.

6 Maka langit akan memuji keajaiban-Mu, ya YAHWEH, juga kesetiaan-Mu di antara kumpulan orang-orang kudus.

7 Sebab siapakah di langit yang dapat disetarakan dengan YAHWEH? Di antara anak-anak orang yang perkasa, siapakah yang dapat disamakan dengan YAHWEH?

8 Elohimlah yang sangat dikagumi oleh kumpulan orang kudus, dan dipuja oleh semua orang di sekeliling-Nya.

9 Ya YAHWEH, Elohim Semesta Alam, siapakah yang kuat seperti Engkau? dan adakah kesetiaan yang seperti Engkau di sekeliling-Mu?

10 Engkau memerintah atas kedahsyatan lautan, ketika gelombangnya membubung tinggi, Engkau menenangkannya.

11 Engkau telah menghancurkan Rahab berkeping-keping, seperti orang yang terbantai; Engkau telah menyerakkan musuh-musuh-Mu dengan kekuatan tangan-Mu.

12 Langit adalah milik-Mu, bumi juga milik-Mu; Engkau telah menetapkan bumi dengan segala isinya.

13 Engkau telah menciptakan utara dan selatan; Tabor dan Hermon bersorak-sorai dalam Nama-Mu.

14 Engkau memiliki lengan yang perkasa; tangan-Mu kuat, tangan kanan-Mu terangkat tinggi.

15 Kebenaran dan keadilan adalah dasar dari takhta-Mu, kebaikan dan kesetiaan akan berjalan di hadapan-Mu.

16 Berbahagialah umat yang mengenal sorakan sukacita; ya YAHWEH, mereka akan berjalan dalam terang wajah-Mu.

17 Mereka akan bersorak-sorai dalam Nama-Mu setiap hari; dan mereka ditinggikan dalam kebenaran-Mu.

18 Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka; dan oleh kemurahan-Mu, Engkau meninggikan tanduk kami.

19 Sebab YAHWEH adalah perisai kami, dan Yang Mahakudus bagi Israel adalah Raja kami.

20 Lalu, Engkau berfirman dalam suatu penglihatan, kepada hamba-Mu yang kudus, dan berkata, "Aku telah menaruh pertolongan atas orang yang perkasa; Aku telah meninggikan orang yang terpilih dari antara umat.

21 Aku telah mendapati hamba-Ku, Daud; dengan minyak kudus-Ku; Aku telah mengurapinya.

22 Tangan-Ku akan meneguhkannya, dan lengan-Ku akan menjadikannya kuat.

23 Musuh tidak akan menyerangnya; juga keturunan orang jahat tidak akan membuatnya sengsara.

24 Dan Aku akan memukul musuh-musuhnya di hadapannya; dan menakhlukan orang-orang yang membencinya.

25 Sebab kesetiaan dan kebaikan-Ku menyertainya, dan dalam Nama-Ku tanduknya akan ditinggikan.

26 Maka Aku akan menetapkan tangannya atas lautan; dan tangan kanannya atas sungai-sungai.

27 Dia akan berseru kepada-Ku: Ya Bapaku, Engkaulah Elohimku, dan batu karang keselamatanku.

28 Dan Aku akan menjadikannya yang sulung, lebih tinggi daripada raja-raja di bumi.

29 Kebaikan-Ku akan memeliharanya untuk selamanya, dan perjanjian-Ku akan teguh bersamanya.

30 Aku juga akan membuat keturunannya teguh selamanya, dan takhtanya tetap sepanjang hari-hari langit.

31 Apabila keturunannya melupakan Taurat-Ku dan tidak berjalan dalam keadilan-Ku;

32 jika mereka melanggar segala ketetapan-Ku, dan tidak memelihara perintah-perintah-Ku;

33 maka Aku akan menghukum pelanggaran mereka dengan tongkat, dan dosa-dosa mereka dengan cambuk.

34 Namun kasih setia-Ku tidak akan sepenuhnya diambil dari padanya, dan Aku tidak akan mengingkari kesetiaan-Ku.

35 Aku tidak akan membatalkan perjanjian-Ku, dan tidak akan mengubah apa yang keluar dari bibir-Ku.

36 Sekali Aku bersumpah demi kekudusan-Ku, Aku tidak akan berdusta kepada Daud.

37 Keturunannya akan kekal, dan takhtanya bagaikan matahari di hadapan-Ku.

38 Bagaikan bulan, mereka akan tetap ada, seperti saksi yang setia di angkasa. Selah.

39 Akan tetapi Engkau telah membuang dan menolak kami; Engkau telah murka terhadap orang yang Engkau urapi.

40 Engkau telah meninggalkan perjanjian dengan hamba-Mu; Engkau mencemarkan mahkotanya dengan melemparkannya ke tanah.

41 Engkau telah merobohkan semua temboknya; Engkau telah membuat benteng-bentengnya menjadi reruntuhan.

42 Semua orang yang melewati jalan itu, menjarahnya; ia menjadi celaan bagi sesamanya.

43 Engkau telah mengangkat tangan kanan lawan-lawanya; Engkau membuat semua musuh-musuhnya bersukacita.

44 Engkau juga telah membalikkan mata pedangnya, dan tidak menopangnya di dalam perang.

45 Engkau telah membuat kemuliaannya hilang, dan mencampakkan takhtanya ke tanah.

46 Engkau telah memperpendek masa mudanya; Engkau telah menyelimutinya dengan aib. Selah.

47 Berapa lama ya YAHWEH? Selamanyakah Engkau akan menyembunyikan diri? Apakah murka-Mu akan menyala seperti api?

48 Ingatlah, betapa pendek waktuku: Mengapa Engkau menciptakan semua manusia dalam kesia-siaan?

49 Apakah manusia terus hidup dan tidak akan melihat kematian? Akankah ia membebaskan jiwanya dari kuasa alam maut? Selah.

50 Ya Tuhan, di manakah kasih setia-Mu yang dahulu itu, yang Engkau janjikan kepada Daud dalam kesetiaan-Mu?

51 Ingatlah ya Elohim, akan aib hamba-Mu, bagaimana aku menanggung dalam dadaku cemoohan dari seluruh orang yang berkelimpahan.

52 Sebab musuh-musuh-Mu telah menghina, ya YAHWEH; mereka mencemooh langkah orang yang Engkau urapi.

53 Diberkatilah YAHWEH untuk selama-lamanya. Amin, dan amin!

Mazmur 88
Mazmur 90