Mazmur 85:11

Klik untuk mengganti ayat

11 Kebaikan dan kebenaran telah bertemu; keadilan dan damai sejahtera telah berpadu.

Mazmur 85:11 (IMB) Kebaikan dan kebenaran telah bertemu; keadilan dan damai sejahtera telah berpadu. https://myimb.id/bible/?book=Mazmur&chapter=85&verse=11
Baca Seluruh Pasal
Bagikan