Mazmur 76

Klik untuk mengganti ayat
Elohim Hakim Mahakuasa

1 Untuk Kepala Musisi. Dengan alat musik berdawai. Mazmur Asaf, sebuah nyanyian.

2 Di Yehuda-lah Elohim dikenal, Nama-Nya agung di Israel.

3 Dan kediaman-Nya di Salem, dan tempat bersemayam-Nya di Sion.

4 Di sana Dia mematahkan anak panah yang melesat dari busurnya, perisai dan pedang serta senjata perang.

5 Engkau yang dimuliakan, lebih mulia dari gunung-gunung yang ada sejak dulu kala.

6 Hati yang gagah berani telah dilucuti, mereka telah pulas tidurnya, dan semua orang yang gagah perkasa tidak menemui kekuatannya.

7 Oleh hardikan-Mu, ya Elohim Yakub, baik kuda maupun kereta perang tertidur lelap.

8 Engkau, ya Engkau sangat ditakuti, maka siapakah yang dapat bertahan di hadapan-Mu pada saat Engkau murka?

9 Engkau mengumandangkan penghakiman dari surga, bumi takut dan membisu,

10 ketika Elohim bangkit menghakimi, untuk menyelamatkan semua yang lemah di bumi. Selah.

11 Sesungguhnya amarah manusia akan menjadi kepujian bagi-Mu, dan sisa amarahnya akan Kaujadikan ikat pinggang.

12 Bernazarlah dan bayarlah kepada YAHWEH, Elohimmu; biarlah semua orang yang di sekeliling-Nya membawa persembahan kepada Dia yang ditakuti.

13 Dia akan melenyapkan semangat para penguasa; Dialah yang disegani oleh para raja di bumi.

Mazmur 75
Mazmur 77