Mazmur 68

Klik untuk mengganti ayat
Kuasa Elohim yang Dahsyat

1 Untuk Kepala Musisi. Mazmur. Nyanyian dari Daud.

2 Elohim bangkit dan biarlah musuh-musuh-Nya terserak; dan mereka yang membenci-Nya melarikan diri dari hadapan-Nya.

3 Bagaikan asap yang tertiup lenyap, Engkau menyingkirkannya; bagaikan lilin di depan api, begitulah orang fasik binasa di hadapan Elohim.

4 Namun biarlah orang benar bergembira, mereka akan bersorak-sorai di hadapan Elohim biarlah mereka sangat bersukacita.

5 Bernyanyilah bagi Elohim, bermazmurlah bagi Nama-Nya; tinggikanlah Dia yang melintasi padang belantara; Nama-Nya adalah YAHWEH; dan bersukacitalah di hadapan-Nya.

6 Elohim yang berdiam di tempat kudus-Nya adalah Bapa dari anak yatim, pembela bagi para janda.

7 Elohim menempatkan orang yang hidup sendirian dalam keluarga-keluarga; Dia membebaskan mereka yang terbelenggu ke dalam kelimpahan; sedangkan pemberontak mendiami tanah yang gersang.

8 Ya Elohim, ketika Engkau berjalan di depan umat-Mu, ketika Engkau melintasi padang belantara. Selah.

9 Bumi berguncang, langit pun runtuh dengan kehadiran Elohim, juga Sinai akan goyah, di hadapan Elohim, Elohim Israel.

10 Ya Elohim, Engkau telah mencurahkan hujan yang berlimpah, ketika tanah pusaka-Mu menjadi gersang, Engkau sendiri yang memulihkannya.

11 Kawanan ternak-Mu tinggal berdiam di atasnya; ya Elohim, Engkau menyediakan kebaikan-Mu bagi orang-orang miskin.

12 Tuhan memberikan firman, besarlah para rombongan yang memberitakannya.

13 Raja-raja bala tentara dengan segera melarikan diri, dan ia yang tinggal di rumah membagi-bagi jarahan.

14 Ketika engkau berbaring di antara kawanan domba, sayap-sayap merpati dilapisi dengan perak, dan bulu-bulunya dengan emas yang berkilauan.

15 Ketika Yang Mahakuasa mencerai-beraikan raja-raja di sana, di atas gunung Salmon putih bagaikan salju.

16 Bukit Elohim adalah seperti bukit Bashan; yang tingginya menjulang.

17 Mengapa engkau melompat, hai perbukitan yang tinggi, inilah perbukitan yang Elohim kehendaki sebagai kediaman-Nya, ya YAHWEH akan mendiaminya selama-lamanya.

18 Kereta perang Elohim dua puluh ribu; bahkan beribu-ribu Tuhan ada di antara mereka, di Sinai, di tempat kudus.

19 Engkau telah naik ke tempat tinggi, Engkau telah menggiring tawanan, Engkau telah menerima pemberian-pemberian untuk manusia, dan juga untuk para pemberontak, supaya YAHWEH, Elohim berdiam diantara mereka semua.

20 Diberkatilah Tuhan, hari demi hari Dia memikul beban untuk kita, Elohim keselamatan kita. Selah.

21 Elohim bagi kita adalah Elohim keselamatan; dan pada YAHWEH Tuhan ada kelepasan dari maut.

22 Sesungguhnya, Elohim akan menghancurkan kepala musuh-musuh-Nya, batok kepala orang yang berjalan dalam kesalahannya.

23 Tuhan berfirman, "Aku akan membawa kembali dari Bashan; Aku akan membawa kembali dari kedalaman lautan,

24 sehingga kakimu akan dicelupkan dalam darah musuh-musuhmu, dan lidah anjing-anjingmu mendapat bagian yang sama dari darah musuh.

25 Mereka telah menyaksikan arak-arakan-Mu, ya Elohim, ketika Elohimku, Rajaku, di dalam tempat kudus.

26 Para penyanyi berjalan di depan, para musisi di belakangnya; para gadis ada di antara mereka dan memainkan tamborin.

27 Diberkatilah Elohim dalam para kumpulan manusia, dan YAHWEH, dari mata air Israel.

28 Si bungsu, Benyamin menjadi penguasa mereka, pemimpin Yehuda di tengah kerumunan mereka, pemimpin Zebulon, pemimpin Naftali.

29 Elohimmu telah memerintahkan kekuatan kepadamu, kuatkanlah ya, Elohim, Engkau telah bertindak bagi kami.

30 Oleh karena Tempat Suci-Mu ada di Yerusalem, maka raja-raja akan membawa persembahan kepada-Mu.

31 Hardiklah binatang-binatang liar dari lalang-lalang, kawanan lembu-lembu jantan dengan anak-anak lembu dari bangsa-bangsa, yang menginjak-injak di antara kepingan perak. Dia menyerakkan bangsa-bangsa yang suka perang.

32 Para bangsawan akan datang dari Mesir, Etiopia akan mengulurkan tangannya kepada Elohim dengan segera.

33 Bernyanyilah bagi Elohim, hai kerajaan-kerajaan di bumi; bermazmurlah bagi Tuhan. Selah.

34 Pujilah Dia yang melintasi langit atas langit, lihatlah, Dia memperdengarkan suara-Nya, suara yang dahsyat.

35 Akuilah kekuatan Elohim, keagungan-Nya ada atas Israel, dan kekuatan-Nya di awan-awan.

36 Ya Elohim, Engkau dahsyat dari tempat kudus-Mu; ya Elohim Israel, Dialah yang memberi kekuatan dan kuasa umat-Mu. Diberkatilah Elohim!

Mazmur 67
Mazmur 69