Mazmur 62

Klik untuk mengganti ayat
Percaya Pada Elohim Saja

1 Untuk Kepala Musisi. Menurut nada suara Yedutun. Mazmur Daud.

2 Sesungguhnya, jiwaku tenang di dalam Elohim, dari Dialah datang keselamatanku.

3 Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, perlindunganku, aku tidak akan tergoyahkan.

4 Berapa lamakah kamu merencanakan kejahatan terhadap seseorang? Kamu sekalian akan dihancurkan seperti pagar yang terhuyung, seperti tembok yang miring.

5 Mereka bersekongkol untuk menggulingkan dia dari kemegahannya; mereka menyukai dusta; dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi di dalam hatinya mereka menista. Selah.

6 Jiwaku menantikan Elohim saja, pengharapanku adalah dari Dia.

7 Gunung batu dan keselamatanku, hanyalah Dia, perlindunganku, aku tidak akan tergoyahkan.

8 Di dalam Elohimlah keselamatan dan kemuliaanku; gunung batu kekuatanku, dan perlindunganku ada di dalam Elohim. Selah.

9 Hai umat, percayalah kepada-Nya setiap saat, curahkanlah hatimu di hadapan-Nya; Elohim adalah perlindungan bagi kita. Selah.

10 Sesungguhnya manusia yang berderajat rendah adalah kesia-siaan, dan yang berderajat tinggi adalah penipu: ketika naik ke atas neraca, mereka semua lebih ringan daripada kekosongan.

11 Janganlah percaya kepada penipuan, janganlah menyimpang pada perampokan; apabila kekayaan bertambah, biarlah hatimu tidak melekat kepadanya.

12 Elohim berfirman satu kali, dua hal ini yang aku dengar: bahwa kuasa itu adalah milik Elohim,

13 dan kasih yang tidak gagal juga adalah milik-Mu, karena Engkau memberi upah kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya.

Mazmur 61
Mazmur 63