Mazmur 47

Klik untuk mengganti ayat
Elohim Raja Kita

1 Untuk Kepala Musisi. Dari kaum Korah. Mazmur.

2 Bertepuk tanganlah hai semua bangsa; berserulah kepada Elohim dengan suara sorak-sorai.

3 Sebab YAHWEH Yang Mahatinggi sangat dahsyat, Raja yang agung di seluruh bumi.

4 Dia akan menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kita; bahkan bangsa-bangsa di bawah kaki kita.

5 Dia memilih bagi kita warisan kita, kemuliaan Yakub, yang Dia kasihi. Selah.

6 Elohim naik dengan sorak-sorai; YAHWEH diiringi bunyi sangkakala.

7 Bermazmurlah bagi Elohim, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah!

8 Sebab Elohim adalah Raja seluruh bumi; bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran.

9 Elohim memerintah atas bangsa-bangsa; Elohim bersemayam di atas takhta-Nya yang kudus.

10 Para bangsawan berkumpul bersama, sebagai umat Elohim Abraham. Sebab perisai-perisai bumi adalah kepunyaan Elohim; Dia sangat ditinggikan.

Mazmur 46
Mazmur 48