Mazmur 144

Klik untuk mengganti ayat
Doa Sang Raja

1 Mazmur Daud. Diberkatilah YAHWEH, batu karangku; yang mengajar tanganku untuk perang, dan jari-jariku untuk bertempur.

2 Kemurahanku dan bentengku; menaraku yang tinggi dan pembebasku; perisaiku, dan kepada-Nyalah aku percaya; Dia yang menundukkan bangsaku di bawah kuasaku.

3 Ya YAHWEH, siapakah manusia sehingga Engkau mengenalnya? Siapakah anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya?

4 Manusia itu seperti kesia-siaan, hari-harinya bagaikan bayang-bayang yang berlalu.

5 Tundukkanlah langit-Mu, ya YAHWEH, dan turunlah; jamahlah gunung-gunung, maka mereka akan berasap.

6 Pancarkanlah cahaya kilat, serakkanlah mereka; lepaskanlah anak-anak panah-Mu, dan hancurkanlah mereka.

7 Ulurkanlah tangan-Mu dari atas, selamatkan dan lepaskanlah aku dari air bah, dari tangan anak-anak orang asing;

8 yang mulutnya telah mengatakan hal yang sia-sia; dan tangan kanan mereka adalah tangan kanan dusta.

9 Aku akan menyanyikan nyanyian baru bagi-Mu, ya Elohim; aku akan bermazmur bagi-Mu dengan kecapi sepuluh dawai.

10 Dialah yang menganugerahkan keselamatan bagi raja-raja; yang melepaskan Daud, hamba-Nya, dari pedang yang jahat.

11 Selamatkanlah aku dan bebaskanlah aku dari tangan anak-anak orang asing, yang mulutnya telah mengucapkan hal yang sia-sia, dan tangan mereka adalah tangan kanan dusta.

12 Dengan demikian anak-anak kami akan bertumbuh seperti tanaman pada masa muda mereka; dan putri-putri kami seperti batu-batu penjuru, yang dibentuk serupa bangunan istana.

13 Lumbung-lumbung kami penuh, mengeluarkan berbagai macam barang; kawanan ternak kami bertambah sampai ribuan, bahkan puluhan ribu di jalan-jalan kami,

14 lembu jantan kami mampu membawa beban, tidak ada yang hilang dan tidak ada yang melarikan diri; dan tidak ada tangis di jalan-jalan kami.

15 Berbahagialah bangsa yang seperti itu, berbahagialah bangsa yang Elohimnya adalah YAHWEH.

Mazmur 143
Mazmur 145