Mazmur 138

Klik untuk mengganti ayat
Hati yang Bersyukur

1 Mazmur Daud. Aku hendak bersyukur kepada-Mu dengan sepenuh hatiku, aku akan bermazmur bagi-Mu di hadapan para ilah.

2 Aku akan bersujud ke arah tempat kudus-Mu, dan menyanjung Nama-Mu atas kasih setia-Mu dan atas kebenaran-Mu, karena Engkau telah membuat firman-Mu dahsyat atas semua kuasa-Mu.

3 Pada waktu aku berseru, Engkau menjawab aku; Engkau menguatkan aku dengan kekuatan dalam jiwaku.

4 Semua raja di bumi akan menyanjung Engkau, ya YAHWEH; karena mereka telah mendengar perkataan mulut-Mu.

5 Dan mereka akan menyanyikan jalan-jalan YAHWEH; sebab besarlah kemuliaan YAHWEH;

6 meskipun YAHWEH bersemayam di tempat yang mahatinggi, tetapi Dia memedulikan orang-orang yang rendah; tetapi Dia mengenal orang sombong dari jauh.

7 Jika aku berjalan di tengah-tengah kesukaran; Engkau memberi aku kehidupan; Engkau mengulurkan tangan-Mu menahan amarah musuh-musuhku; serta tangan kanan-Mu membebaskan aku.

8 YAHWEH akan menyempurnakan segala yang ada di dalamku, ya YAHWEH kasih setia-Mu tetap untuk selamanya, janganlah meninggalkan perbuatan tangan-Mu.

Mazmur 137
Mazmur 139