Mazmur 126

Klik untuk mengganti ayat
Pembaruan Sion

1 Nyanyian ziarah. Ketika YAHWEH memulihkan Sion dari keadaannya yang tertawan, kita menjadi seperti orang yang bermimpi.

2 Maka mulut kita penuh dengan tawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai; lalu mereka berkata di antara bangsa-bangsa, "YAHWEH melakukan perkara-perkara besar bagi mereka."

3 YAHWEH melakukan perkara-perkara besar bagi kita, itulah sebabnya kita bersukacita.

4 Pulihkanlah keadaan kami, ya YAHWEH, seperti aliran sungai di Negeb.

5 Siapa yang menabur dengan air mata, akan menuai dengan sorak-sorai.

6 Sesungguhnya, orang yang berjalan dan menangis sambil membawa benih yang berharga untuk ditabur, pasti akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya.

Mazmur 125
Mazmur 127