Mazmur 115

Klik untuk mengganti ayat
Pujian Hanya Bagi Elohim

1 Bukan kepada kami, ya YAHWEH; bukan kepada kami, melainkan kepada Nama-Mu, diberikan kemuliaan; oleh karena kemurahan-Mu, dan demi kebenaran-Mu.

2 Mengapa bangsa-bangsa asing berkata, "Di manakah Elohim mereka sekarang?"

3 Namun Elohim kami berada di surga; Dia telah melakukan segala sesuatu yang berkenan bagi-Nya.

4 Berhala-berhala mereka terbuat dari perak dan emas; pekerjaan tangan manusia.

5 Berhala-berhala mereka memiliki mulut, namun tidak dapat bicara; memiliki mata, namun tidak dapat melihat;

6 memiliki telinga, namun tidak dapat mendengar; memiliki hidung, namun tidak dapat mencium;

7 memiliki tangan, namun tidak dapat memegang; memiliki kaki, namun tidak dapat berjalan; dan juga tidak dapat bicara dengan tenggorokan mereka.

8 Demikian jugalah orang-orang yang membuatnya, yaitu setiap orang yang percaya kepada berhala-berhala itu.

9 Hai Israel, percayalah kepada YAHWEH; Dialah penolong dan perisai.

10 Hai keturunan Harun, percayalah kepada YAHWEH; Dialah penolong dan perisai.

11 Hai engkau yang hormat akan YAHWEH, percayalah kepada YAHWEH; Dialah penolong dan perisai.

12 YAHWEH telah mengingat kita; Dia akan memberkati, Dia akan memberkati keluarga Israel; Dia akan memberkati keluarga Harun.

13 Dia akan memberkati orang-orang yang hormat akan YAHWEH, baik yang kecil, maupun besar.

14 YAHWEH akan menambahkan ke atas-Mu lebih dan lebih lagi, atasmu dan atas anak-anakmu.

15 Diberkatilah engkau oleh YAHWEH yang telah menjadikan langit dan bumi.

16 Langit, bahkan seluruh langit adalah milik YAHWEH; tetapi bumi telah Dia berikan kepada anak-anak manusia.

17 Orang-orang yang mati tidak akan memuji YAHWEH, begitu juga semua orang yang turun ke tempat sunyi.

18 Tetapi kita akan memberkati YAHWEH, dari sekarang bahkan sampai selamanya. Halelu-YAH!

Mazmur 114
Mazmur 116