Mazmur 112

Klik untuk mengganti ayat
Karakter Orang Benar

1 Halelu-YAH! Berbahagialah orang yang hormat akan YAHWEH, yang sangat menyukai perintah-perintah-Nya.

2 Keturunannya akan perkasa di bumi, generasi orang-orang benar akan diberkati.

3 Kemakmuran dan kekayaaan ada di dalam rumahnya, dan kebenarannya tetap selamanya.

4 Bagi orang-orang tulus hati, dari dalam kegelapan terbitlah terang; penuh rahmat, kasih sayang dan kebenaran.

5 Orang yang baik, menunjukkan kemurahan dan memberikan pinjaman; perkara-perkaranya akan disertai dengan keadilan.

6 Sesungguhnya ia tidak akan tergoyahkan untuk selamanya; orang benar akan diingat selama-lamanya.

7 Dia tidak akan merasa takut terhadap berita yang buruk; hatinya tetap teguh, dalam memercayai YAHWEH.

8 Hatinya tetap, ia tidak akan menjadi takut sampai ia melihat musuh-musuhnya dikalahkan.

9 Ia membagikan apa yang telah diberikan padanya, kepada orang yang kekurangan; kebenarannya tetap selamanya; tanduknya akan ditinggikan dengan kehormatan.

10 Orang fasik akan melihat dan menjadi sakit hati, ia akan mengertakkan giginya lalu rontok, keinginan orang fasik akan binasa.

Mazmur 111
Mazmur 113