Mazmur 106:21

Klik untuk mengganti ayat

21 Mereka melupakan Elohim penyelamat mereka, yang telah melakukan perkara-perkara besar di Mesir;

Mazmur 106:21 (IMB) Mereka melupakan Elohim penyelamat mereka, yang telah melakukan perkara-perkara besar di Mesir; https://myimb.id/bible/?book=Mazmur&chapter=106&verse=21
Baca Seluruh Pasal
Bagikan