Mazmur 104

Klik untuk mengganti ayat
Elohim Pencipta

1 Pujilah YAHWEH, hai jiwaku! Ya YAHWEH, Elohimku, Engkau Mahabesar, Engkau berpakaian kemuliaan dan kehormatan;

2 Engkau yang menyelimuti diri-Mu dengan terang bagaikan jubah, yang membentangkan langit seperti tirai;

3 yang memancangkan tiang-tiang kediaman-Nya di perairan, yang menggunakan awan-awan tebal sebagai kereta-Nya, dan berjalan di atas sayap angin;

4 yang menjadikan angin sebagai para utusan-Nya, dan api yang menyala-nyala sebagai para pelayan-Nya.

5 Dia meletakkan dasar bumi, sehingga tidak akan terguncangkan sampai selama-lamanya.

6 Engkau melingkupinya dengan lautan seperti sebuah jubah; perairan meluap melampaui gunung-gunung.

7 Oleh hardikan-Mu, mereka melarikan diri; oleh bunyi guntur-Mu, mereka segera berlalu.

8 Mereka naik ke gunung-gunung, lalu turun ke lembah, ke tempat yang telah Engkau tetapkan bagi mereka.

9 Engkau telah menetapkan batas, mereka tidak akan melewatinya; mereka tidak akan kembali menutupi bumi.

10 Dia yang mengirim mata air ke lembah-lembah, mengalir di antara bukit-bukit,

11 memberi minum pada setiap hewan di padang; memuaskan dahaga keledai-keledai liar;

12 di atasnya akan bersarang burung-burung di langit; berkicau di antara dahan-dahan.

13 Dia yang menyirami bukit-bukit dari tempat tinggi-Nya; bumi dipuaskan dengan hasil karya-Mu.

14 Dia yang membuat rerumputan tumbuh bagi kawanan ternak, dan tanaman untuk diusahakan oleh manusia; sehingga menghasilkan makanan dari dalam tanah.

15 Dan anggur menyukakan hati manusia; minyak membuat wajah bercahaya; dan makanan menopang perut manusia.

16 Pepohonan YAHWEH dipuaskan; pohon aras Libanon yang telah Dia tanam;

17 di sanalah tempat burung-burung bersarang; sedangkan burung-burung bangau, pohon cemaralah rumahnya.

18 Bukit-bukit yang tinggi menjadi tempat perlindungan bagi kambing-kambing liar; dan bukit-bukit karang, bagi pelanduk.

19 Dia menetapkan bulan sebagai penentu musim, matahari yang mengetahui kapan terbenamnya.

20 Engkau menetapkan gelap, dan itulah malam; saat itulah semua binatang hutan berkeriap.

21 Singa-singa muda mengaum untuk mangsanya; dan mencari makanannya dari Elohim.

22 Ketika matahari terbit, mereka berkumpul bersama, dan membaringkan diri di persembunyiannya.

23 Keluarlah manusia untuk bekerja dan berjerih payah sampai petang hari.

24 Ya YAHWEH, betapa banyaknya perbuatan-Mu. Dalam hikmat Engkau telah menjadikan semuanya; bumi dipenuhi ciptaan-Mu.

25 Inilah laut yang besar dan luas; di dalamnya segala yang berkeriapan, makhluk-makhluk hidup, kecil dan besar, yang tak terhitung banyaknya.

26 Di sanalah kapal-kapal berlayar, Engkau menciptakan binatang laut yang besar untuk bermain di dalamnya.

27 Semuanya ini sedang menanti-nantikan Engkau, untuk memberikan makanan kepada mereka pada musimnya.

28 Ketika Engkau memberikan kepada mereka, mereka akan mengumpulkannya. Ketika Engkau membuka kedua belah tangan-Mu, mereka akan dikenyangkan dengan kebaikan.

29 Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka akan menderita; apabila Engkau mengumpulkan roh mereka, mereka akan mati, dan kembali menjadi debu.

30 Ketika Engkau mengirimkan Roh-Mu, mereka pun tercipta; dan Engkau memperbarui permukaan bumi.

31 Kemuliaan YAHWEH akan tetap untuk selamanya, YAHWEH akan bersukacita atas segala perbuatan-Nya.

32 Dia memandang ke atas bumi, dan bumi pun gemetar, Dia menyentuh gunung-gunung dan gunung-gunung pun berasap.

33 Aku akan bernyanyi bagi YAHWEH sepanjang hidupku, aku akan bermazmur bagi Elohimku, sementara aku ada.

34 Perenunganku akan Dia itu manis, aku akan bersuka di dalam YAHWEH.

35 Biarlah orang-orang berdosa dibinasakan dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik ditiadakan; berkatilah YAHWEH, hai jiwaku! Halelu-YAH!

Mazmur 103
Mazmur 105