Matius 6:6

Klik untuk mengganti ayat

6 Tetapi apabila engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintumu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu secara terbuka.

Matius 6:6 (IMB) Tetapi apabila engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintumu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu secara terbuka. https://myimb.id/bible/?book=Matius&chapter=6&verse=6
Baca Seluruh Pasal
Bagikan