Matius 6:4

Klik untuk mengganti ayat

4 Hendaklah sedekahmu itu diberikan secara tersembunyi, dan Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu, Dia sendiri yang akan membalas kepadamu secara terbuka."

Matius 6:4 (IMB) Hendaklah sedekahmu itu diberikan secara tersembunyi, dan Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu, Dia sendiri yang akan membalas kepadamu secara terbuka." https://myimb.id/bible/?book=Matius&chapter=6&verse=4
Baca Seluruh Pasal
Bagikan