Matius 6:25

Klik untuk mengganti ayat

Obat Kekhawatiran

25 "Itulah sebabnya Aku berkata kepadamu: Janganlah khawatir mengenai hidupmu, apa yang akan kamu makan atau minum; atau mengenai tubuhmu, apa yang akan kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih utama daripada makanan dan tubuh daripada pakaian?

Matius 6:25 (IMB) "Itulah sebabnya Aku berkata kepadamu: Janganlah khawatir mengenai hidupmu, apa yang akan kamu makan atau minum; atau mengenai tubuhmu, apa yang akan kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih utama daripada makanan dan tubuh daripada pakaian? https://myimb.id/bible/?book=Matius&chapter=6&verse=25
Baca Seluruh Pasal
Bagikan