Matius 6:11

Klik untuk mengganti ayat

11 Berikanlah kepada kami makanan kami hari ini,

Matius 6:11 (IMB) Berikanlah kepada kami makanan kami hari ini, https://myimb.id/bible/?book=Matius&chapter=6&verse=11
Baca Seluruh Pasal
Bagikan