Kidung Agung 6

Klik untuk mengganti ayat

1 "Ke manakah kekasihmu pergi, hai jelita di antara para wanita? Ke arah manakah kekasihmu pergi? Supaya kami mencarinya bersamamu."

2 "Kekasihku telah turun ke kebunnya, ke kebun rempah-rempah untuk menggembalakan domba di kebun itu, dan memetik bunga bakung.

3 Aku milik kekasihku, dan kekasihku milikku, ia menggembalakan domba di antara bunga-bunga bakung."

Rayuan Salomo Kepada Sang Gadis

4 "Engkau cantik, kekasihku, laksana kota Tirza, secantik Yerusalem, mengagumkan laksana pasukan tentara dengan panji-panjinya.

5 Palingkanlah pandanganmu dari padaku, karena pandanganmu mengganggu aku. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang berbaring di Gilead.

6 Gigimu laksana kawanan domba betina, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang semua beranak kembar, dan tidak ada yang mandul.

7 Laksana belahan buah delima pelipismu di balik cadarmu.

8 Ada enam puluh permaisuri, delapan puluh gundik, dan perawan-perawan tak terbilang banyaknya.

9 Tetapi, dialah satu-satunya merpatiku, idamanku, putri tunggal ibunya, dialah anak kesayangan dari yang melahirkannya; gadis-gadis melihatnya dan memberkatinya, permaisuri dan para selir memuji-muji dia.

10 Siapakah dia yang timbul seperti fajar merekah, elok laksana bulan purnama, bersinar bagaikan mentari, mengagumkan seperti bala tentara dengan panji-panjinya?"

Tanggapan Sang Gadis

11 "Aku turun ke kebun kenari, untuk melihat kuntum-kuntum di lembah, untuk melihat apakah pohon anggur berbunga, dan pohon-pohon delima berkuncup.

12 Aku tidak menyadari, kerinduan jiwaku menempatkan aku di atas kereta bangsawan."

Harapan Salomo

13 "Kembalilah, kembalilah, gadis Sulam, kembalilah, kembalilah! supaya kami dapat melihatmu! Mengapa kamu melihat gadis Sulam, seperti melihat sebuah tarian perang?"

Kidung Agung 5
Kidung Agung 7