Keluaran 36

Klik untuk mengganti ayat

1 Bekerjalah Bezaleel dan Aholiab dengan segenap hati bersama setiap orang yang terampil, yang kepada mereka YAHWEH telah mengaruniakan hikmat dan pengertian untuk mengetahui, untuk mengerjakan setiap pekerjaan pelayanan kekudusan menurut segala yang telah YAHWEH perintahkan.

2 Maka Musa memanggil Bezaleel dan Aholiab serta setiap orang yang bijaksana, yang telah YAHWEH karuniakan hikmat, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang dan mengerjakan pekerjaan itu.

3 Dan di hadapan Musa mereka mengambil setiap persembahan unjukan yang telah dibawa oleh bani Israel untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan di ruang kudus; dan mereka masih membawa kepadanya persembahan sukarela di setiap pagi hari.

4 Datanglah setiap orang berhikmat yang melakukan setiap pekerjaan di ruang kudus, masing-masing dengan pekerjaan yang sedang mereka lakukan.

5 Mereka berkata kepada Musa, "Bangsa ini membawa lebih dari cukup untuk pekerjaan yang telah YAHWEH perintahkan untuk mengolahnya."

6 Lalu Musa memerintahkan, dan mereka membuat berita itu menyebar di perkemahan, "Biarlah pria atau wanita tidak lagi mengolah pekerjaan untuk persembahan unjukan di ruang kudus." Dan bangsa itu dicegah untuk membawanya.

7 Sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan setiap pekerjaan itu, bahkan berlebih.

Pembuatan Tenda dan Tudung

8 Semua orang yang bijaksana dalam melaksanakan pekerjaan Tabernakel, membuat sepuluh lembar tenda dari linen halus yang dipintal dan benang nila, ungu dan kirmizi, dengan kerub-kerubnya, suatu karya seorang perancang, ia telah membuatnya.

9 Panjang setiap lembar tenda dua puluh delapan hasta; dan lebar setiap lembar tenda empat hasta; ukuran untuk setiap lembar tenda sama.

10 Ia merangkaikan lima lembar tenda, satu terhadap yang lain; dan lima yang lain dirangkai satu terhadap yang lain juga.

11 Ia membuat simpul-simpul dari benang nila pada tepi dari tenda terujung pada rangkaian yang pertama. Demikian juga ia melakukannya pada tepi dari tenda terujung pada rangkaian yang kedua.

12 Ia membuat lima puluh simpul pada tenda yang pertama, dan pada tenda terujung yang ada pada rangkaian yang kedua, dengan membuat simpul-simpul itu saling berhadapan satu terhadap yang lain.

13 Ia membuat lima puluh pengait emas, dan menggabungkan tenda-tenda itu satu terhadap yang lain dengan pengait-pengait itu, maka Tabernakel itu menjadi satu.

14 Ia membuat tenda-tenda dari bulu kambing untuk kemah pada Tabernakel itu; sebelas lembar tenda ia telah membuatnya.

15 Panjang satu lembar tenda tiga puluh hasta, dan lebar satu lembar tenda empat hasta; ukuran setiap tenda sama untuk kesebelasnya.

16 Ia merangkaikan lima tenda secara terpisah, dan enam tenda secara terpisah.

17 Ia membuat lima puluh simpul pada tepi tenda yang terujung dalam rangkaian itu; juga lima puluh simpul pada tepi rangkaian tenda yang kedua;

18 ia membuat lima puluh pengait tembaga untuk merangkai kemah itu agar menjadi satu.

19 Ia membuat sebuah tudung untuk kemah itu dari kulit domba jantan yang dicelup warna merah; dan sebuah tudung dari kulit lumba-lumba di bagian atasnya.

20 Ia membuat papan-papan untuk Tabernakel dari kayu akasia yang berdiri tegak.

21 Panjang papan itu sepuluh hasta dan satu setengah hasta lebarnya untuk satu papan.

22 Ada dua pasak untuk setiap papan yang dilekatkan satu terhadap yang lain, demikianlah ia membuatnya untuk semua papan Tabernakel itu.

23 Dibuatnyalah papan-papan untuk Tabernakel itu: dua puluh papan untuk sisi sebelah selatan.

24 Dan ia membuat empat puluh alas tumpuan dari perak di bawah kedua puluh papan itu; dua alas tumpuan di bawah satu papan dengan dua pasaknya, dan dua alas tumpuan di bawah satu papan dengan dua pasaknya.

25 Untuk bagian yang kedua dari Tabernakel itu, bagian sebelah utara ia membuat dua puluh papan,

26 dan empat puluh alas tumpuan perak; dua alas tumpuan di bawah setiap satu papan, dan dua alas tumpuan di bawah satu papan yang lainnya.

27 Untuk bagian sebelah barat dari Tabernakel, ia membuat enam papan,

28 ia membuat dua papan untuk sudut-sudut Tabernakel, di kedua sisinya.

29 Papan-papan itu berpasangan dari bawah dan bersama-sama menyatu hingga ke kepalanya ke dalam gelang yang satu; maka ia mengerjakan bagi keduanya sesuai dengan kedua sudut itu.

30 Ada delapan papan, dan alas tumpuannya dari perak ada enam belas alas tumpuan; dua alas tumpuan ada di bawah setiap papan.

31 Ia membuat lima batang palang dari kayu akasia untuk papanpapan Tabernakel pada sisi yang satu;

32 dan lima batang palang untuk papan-papan Tabernakel pada sisi yang kedua; lima batang palang untuk papan-papan Tabernakel pada pinggul sebelah barat.

33 Ia membuat palang tengah melintang di tengah-tengah papanpapan itu, dari ujung ke ujung.

34 Ia menyalut papan-papan itu dengan emas, membuat gelang-gelangnya dari emas, tempat untuk palang-palang itu, dan menyalut palangpalang itu dengan emas.

35 Ia membuat sebuah tabir dari benang nila, ungu dan kirmizi serta linen halus yang dipintal, dengan kerub-kerubnya, suatu karya seorang perancang.

36 Untuk itu, ia membuat empat tiang kayu akasia dan melapisinya dengan emas,kaitan-kaitannya dari emas; dan untuk tiang-tiang itu, ia menuang empat alas tumpuan perak.

37 Ia membuat sebuah tirai untuk pintu kemah itu dari benang nila, ungu dan kirmizi serta linen halus yang dipintal, suatu karya seorang penyulam,

38 juga kelima tiang dan kaitan-kaitannya; ia menyalut ujung-ujungnya dan penyambung-penyambungnya dengan emas, dan kelima alas tumpuannya dengan tembaga.

Keluaran 35
Keluaran 37