Keluaran 30

Klik untuk mengganti ayat
Mezbah Dupa

1 "Haruslah engkau membuat sebuah mezbah, suatu tempat pembakaran dupa; engkau harus membuatnya dari kayu akasia.

2 Haruslah panjangnya satu hasta dan lebarnya satu hasta, berbentuk bujur sangkar, dan tingginya harus dua hasta. Tanduk-tanduknya harus seiras dengannya.

3 Haruslah engkau melapisinya dengan emas murni pada bagian atasnya dan sisi-sisi sekelilingnya serta tanduk-tanduknya. Engkau harus membuat bingkai emas sekelilingnya.

4 Haruslah engkau membuat dua gelang emas baginya pada sebelah bawah dari bingkainya pada kedua sisinya, engkau harus membuatnya di atas kedua rusuknya, dan itu akan menjadi tempat bagi tongkat pengusung untuk mengusungnya.

5 Haruslah engkau membuat tongkat-tongkat pengusung itu dari kayu akasia, dan melapisinya dengan emas.

6 Haruslah engkau menempatkan mezbah itu di depan tabir yang di hadapan tabut kesaksian, di depan tutup pendamaian yang di atas tabut kesaksian itu, di mana Aku dapat ditemui olehmu.

7 Di atasnya, haruslah Harun membakar dupa wewangian; setiap pagi ketika ia membersihkan lampu-lampu.

8 Ketika Harun memasang lampu-lampu antara sore hari, haruslah ia terus-menerus membakar dupa di hadapan YAHWEH, bagi generasi-generasimu.

9 Kamu tidak boleh menaikkan dupa asing di atasnya, juga persembahan bakaran dan persembahan sajian serta persembahan curahan tidak boleh kamu curahkan di atasnya.

10 Dan haruslah Harun mengadakan penebusan atas tanduk-tanduknya sekali dalam setahun dengan darah persembahan penghapus dosa dari penebusan-penebusan itu. Sekali dalam setahun ia harus mengadakan penebusan di atasnya bagi generasi-generasimu. Itulah kemahakudusan bagi YAHWEH."

Harga Penebusan

11 Berfirmanlah YAHWEH kepada Musa,

12 "Apabila engkau mengangkat kepala bani Israel ketika mereka dihitung, maka haruslah mereka masing-masing memberikan harga penebusan jiwanya kepada YAHWEH pada saat mereka dihitung, agar di antara mereka tidak terjadi wabah pada saat mereka dihitung.

13 Inilah yang harus mereka berikan, setiap orang yang terdaftar ketika mereka dikumpulkan, setengah shikal, menurut shikal kudus, shikal ini dua puluh gera beratnya; setengah shikal sebagai persembahan unjukan kepada YAHWEH.

14 Setiap orang yang terdaftar ketika mereka dikumpulkan itu, dari anak umur dua puluh tahun dan di atasnya, haruslah ia memberikan persembahan unjukan kepada YAHWEH.

15 Orang yang kaya tidak boleh memberi lebih banyak, dan orang yang miskin tidak boleh memberi kurang dari setengah shikal, untuk memberikan persembahan unjukan kepada YAHWEH, untuk mengadakan pendamaian atas jiwa-jiwamu.

16 Haruslah engkau memungut uang pendamaian itu dari bani Israel dan memberikannya untuk pelayanan Kemah Pertemuan. Haruslah hal itu menjadi tanda pengingat bagi bani Israel di hadapan YAHWEH untuk mengadakan pendamaian bagi jiwa-jiwamu."

Bejana Tembaga

17 Berfirmanlah YAHWEH kepada Musa,

18 "Haruslah engkau membuat sebuah bejana tembaga dan alas tumpuannya dari tembaga untuk membasuh; engkau harus menempatkannya di antara Kemah Pertemuan dengan mezbah itu, dan mengisinya dengan air.

19 Haruslah Harun dan anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dari air itu.

20 Apabila mereka masuk ke dalam Kemah Pertemuan, haruslah mereka membasuh dengan air agar mereka tidak mati; atau ketika mereka datang mendekat ke mezbah itu untuk melayani dan membakar persembahan-persembahan api-apian bagi YAHWEH,

21 haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka agar tidak mati. Haruslah itu menjadi ketetapan selamanya bagi mereka, bagi dia dan bagi keturunannya, bagi generasi-generasi mereka."

Minyak Urapan

22 Berfirmanlah YAHWEH kepada Musa,

23 "Haruslah engkau mengambil bagimu rempah-rempah terbaik, lima ratus shikal mur murni, kayu manis, balsam setengah dari itu, dua ratus lima puluh shikal, dan batangan kayu balsam dua ratus lima puluh shikal;

24 kayu teja lima ratus shikal, menurut shikal kudus, dan satu hin minyak zaitun.

25 Haruslah engkau membuat suatu minyak urapan kudus, suatu campuran rempah-rempah, suatu karya seorang peramu. Itulah minyak urapan kudus.

26 Dengan minyak itu haruslah engkau mengurapi Kemah Pertemuan dan tabut kesaksian,

27 meja dan seluruh perkakasnya, kaki pelita dan perkakas-perkakasnya, mezbah dupa,

28 mezbah persembahan bakaran dan seluruh perkakasnya, bejana dan alas tumpuannya.

29 Haruslah engkau menguduskan semuanya itu, sehingga semua itu menjadi Mahakudus; segala yang bersentuhan dengannya akan menjadi kudus.

30 Haruslah engkau mengurapi Harun dan anak-anaknya, menguduskan mereka untuk bertindak sebagai imam bagi-Ku.

31 Haruslah engkau berbicara kepada bani Israel dengan mengatakan: Inilah minyak urapan kudus bagi-Ku, bagi generasi-generasimu.

32 Minyak itu tidak boleh dioleskan pada tubuh manusia, dan engkau tidak boleh membuat seperti itu dengan ukuran ramuannya; ini suatu kekudusan, inilah kekudusan bagimu.

33 Seseorang yang meramu seperti itu atau yang mengoleskan darinya pada orang asing, maka haruslah ia dilenyapkan dari bangsanya."

Dupa yang Kudus

34 Berfirmanlah YAHWEH kepada Musa, "Ambillah bagimu racikan getah damar dan kulit lokan serta getah rasamala sebagai racikan, juga kemenyan tulen, masing-masing sebanding takarannya.

35 Dengan itu engkau seharusnya membuat dupa, suatu ramuan karya seorang peramu, yang digarami, murni, kudus.

36 Engkau seharusnya menggiling sebagian darinya untuk menghaluskannya, dan menata sebagian darinya di depan tabut kesaksian di Kemah Pertemuan yang di sana Aku dapat ditemui olehmu; itu seharusnya menjadi Yang Mahakudus bagimu.

37 Dupa yang seharusnya engkau buat berdasarkan takarannya, jangan engkau buat bagimu sendiri, itu adalah kudus bagimu, bagi YAHWEH.

38 Seseorang yang membuat sesuatu seperti itu, untuk menghirup baunya, maka haruslah ia dilenyapkan dari bangsanya."

Keluaran 29
Keluaran 31