Keluaran 24

Klik untuk mengganti ayat
Upacara Mengikat Perjanjian

1 Lalu Dia berfirman kepada Musa, "Naiklah ke hadapan YAHWEH, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, serta ketujuh puluh tua-tua Israel, bersujudlah dari kejauhan."

2 Hanya Musa seorang diri yang boleh datang mendekat kepada YAHWEH, tetapi mereka tidak boleh mendekat, juga umat itu tidak boleh naik bersamanya.

3 Kemudian datanglah Musa dan menceritakan seluruh firman YAHWEH serta seluruh keputusan-keputusan kepada umat itu; dan seluruh umat itu menjawab dengan satu suara, mereka berkata, "Kami akan melakukan segenap firman yang telah YAHWEH ucapkan."

4 Maka Musa menuliskan segenap firman YAHWEH, ia bangun pagi-pagi sekali, lalu mendirikan sebuah mezbah di bawah gunung itu, dan dua belas tugu peringatan untuk kedua belas suku Israel.

5 Ia mengirimkan orang-orang muda dari bani Israel, mereka menaikkan persembahan bakaran dan mereka mengurbankan lembu jantan muda sebagai persembahan pendamaian kepada YAHWEH.

6 Lalu Musa mengambil setengah dari darah itu dan menaruhnya ke dalam baskom, dan setengah dari darah itu ia percikkan ke atas mezbah.

7 Ia mengambil kitab perjanjian itu, dan menyampaikannya ke telinga umat itu. Maka berkatalah mereka, "Segala yang telah YAHWEH firmankan, akan kami lakukan dan dengarkan."

8 Lalu Musa mengambil darah itu dan memercikkannya ke atas umat itu serta berkata, "Lihatlah, darah perjanjian yang telah YAHWEH ikat denganmu berkenaan dengan segala perkara ini."

9 Lalu naiklah Musa dan Harun, Nadab, dan Abihu, dan ketujuh puluh tua-tua Israel.

10 Mereka melihat Elohim Israel, dan di bawah kaki-Nya seperti lantai bertatahkan permata safir, yang berkilauan seperti isi surga.

11 Namun kepada para pemuka bani Israel Dia tidak menaruh tangan-Nya, mereka dapat melihat Elohim; lalu mereka makan dan minum.

12 Dan berfirmanlah YAHWEH kepada Musa, "Naiklah kepada-Ku ke atas gunung, dan tinggallah di sana, maka Aku akan memberikan kepadamu loh-loh batu dengan Taurat dan perintah-perintah yang telah Aku tulis untuk mengajar mereka."

13 Kemudian bangkitlah Musa dan Yoshua yang melayaninya, lalu naiklah Musa ke atas gunung Elohim itu.

14 Kepada tua-tua itu ia berkata, "Tinggallah bagi kami di sini, sampai saat kami kembali kepadamu. Dan lihatlah, Harun dan Hur ada bersamamu. Siapa pun yang mempunyai masalah, hendaklah ia membawanya kepada mereka."

15 Lalu Musa naik ke atas gunung itu, dan awan menyelimuti gunung itu.

16 Dan kemuliaan YAHWEH berdiam di atas gunung Sinai, awan menyelimutinya selama enam hari; Dia memanggil Musa pada hari ketujuh dari tengah-tengah awan itu.

17 Kemuliaan YAHWEH tampak seperti api yang menyala-nyala di puncak gunung dalam pandangan mata bani Israel.

18 Musa masuk ke tengah-tengah awan itu, dan naik ke gunung; Musa berada di atas gunung itu empat puluh hari dan empat puluh malam lamanya.

Keluaran 23
Keluaran 25