Ibrani 1

Klik untuk mengganti ayat
Elohim Berfirman Melalui Putra

1 Setelah pada zaman dahulu dengan berbagai cara Elohim berulang kali berbicara kepada para leluhur melalui perantaraan para nabi,

2 maka pada zaman akhir ini Dia berbicara kepada kita melalui Putra-Nya, yang telah Dia tetapkan sebagai pewaris dari segala sesuatu; melalui Dialah Elohim telah menciptakan alam semesta.

3 Dia adalah cahaya kemuliaan Elohim dan gambar yang sempurna dari pribadi Elohim. Dia menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kuasa, dan setelah selesai mengerjakan penyucian dosa kita melalui diri-Nya, Dia duduk di sebelah kanan Yang Mahamulia di tempat yang tinggi.

Putra Lebih Besar Daripada Para Malaikat

4 Dia jauh lebih tinggi daripada para malaikat, karena Dia telah mewarisi Nama yang jauh lebih utama daripada mereka.

5 Sebab tidak pernah dikatakan oleh Elohim kepada satu pun dari antara para malaikat itu: "Engkaulah Putra-Ku, hari ini Aku telah memperanakkan Engkau," dan "Aku akan menjadi Bapa bagi-Nya, dan Dia akan menjadi Putra bagi-Ku."

6 Bahkan ketika Dia membawa Putra Sulung itu ke dalam dunia ini, Dia berkata: "Hendaklah seluruh malaikat Elohim menyembah Dia!"

7 Kepada para malaikat, Dia berkata: "Siapakah yang menjadikan para malaikat-Nya sebagai roh dan para pelayan-Nya sebagai nyala api?"

8 Namun kepada Putra, Dia berkata: "Takhta-Mu, ya Elohim, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Kebenaran akan menjadi tongkat kerajaan-Mu.

9 Engkau mencintai kebenaran dan membenci kejahatan, karena itulah Elohim-Mu telah mengurapi Engkau dengan minyak sukacita melebihi para sekutu-Mu."

10 Dan: "Engkau, ya Tuhan, pada mulanya telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah karya tangan-Mu.

11 Mereka itu akan lenyap, dan segalanya akan menjadi usang seperti jubah, namun Engkau akan tetap ada;

12 Engkau akan menggulung mereka seperti pakaian, dan mereka akan diubah, namun Engkau tetap sama dan tahun-tahun-Mu tidak akan berakhir."

13 Dia tidak pernah berkata kepada satu pun dari antara para malaikat: "Duduklah di sebelah kanan-Ku, sampai Aku membuat musuh-musuh-Mu menjadi tumpuan kaki-Mu!"

14 Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani orang-orang yang akan mewarisi keselamatan?

Filemon 1
Ibrani 2