Hosea 13

Klik untuk mengganti ayat

1 "Ketika Efraim berbicara, orang gemetar; ia telah ditinggikan di Israel. Tetapi ketika ia bersalah dalam hal Baal, maka matilah dia.

2 Sekarang mereka semakin berdosa dengan membuat patung tuangan dari perak bagi diri mereka sendiri, yaitu berhala-berhala menurut keahlian mereka; semuanya itu pekerjaan para perajin. Tentang berhala-berhala ini mereka berkata: Setiap orang yang berkurban, biarlah mereka mencium anak-anak lembu.

3 Oleh sebab itu, mereka bagaikan kabut pagi dan embun subuh yang segera lenyap, bagaikan debu jerami yang diterbangkan oleh badai dari lantai pengirikan dan asap yang keluar dari jendela.

Mati dan Bangkit

4 Aku adalah YAHWEH, Elohimmu sejak dari tanah Mesir dan kamu tidak akan mengenal ilah lain selain Aku, karena tidak ada Juruselamat kecuali Aku!

5 Aku telah mengenalmu di padang belantara, di tanah yang sangat gersang.

6 Sebagaimana mereka digembalakan, maka kenyanglah mereka. Mereka kenyang dan tinggi hati. Itulah sebabnya mereka telah melupakan Aku.

7 Oleh sebab itu, Aku akan menjadi seperti seekor singa dan macan tutul yang akan mengintai mereka di jalan.

8 Aku akan menemui mereka bagaikan seekor beruang yang kehilangan anak dan akan merobek jantung mereka. Aku akan melahap mereka di sana seperti seekor singa. Binatang buas dari padang akan mencabik-cabik mereka.

9 Hai Israel, engkau telah dihancurkan oleh dirimu sendiri. Padahal di dalam-Ku ada pertolongan bagimu.

10 Aku akan menjadi rajamu. Adakah raja lain yang dapat menyelamatkanmu di semua kotamu? Dan hakim-hakimmu yang tentang mereka engkau pernah berkata: Berikanlah aku raja dan penguasa-penguasa!

11 Dalam kemarahan-Ku, Aku telah memberikan seorang raja kepadamu dan telah mengambilnya dalam kemurkaan-Ku.

12 Kejahatan Efraim dikekang, dosanya disembunyikan.

13 Rasa sakit bersalin akan mengantar kelahirannya Tetapi ia bukan anak yang bijaksana, karena ia tidak muncul ketika tiba waktunya untuk dilahirkan sebagai anak.

14 Akankah Aku menyelamatkan mereka dari kuasa alam maut? Akankah Aku menebus mereka dari maut. Hai maut, di manakah tulahmu. Hai alam maut, di manakah kehancuran darimu. Aku tidak akan berbelaskasihan.

Penghakiman yang Akan Datang

15 Meskipun ia berbuah lebat di antara saudara-saudaranya, angin timur akan datang; Roh YAHWEH akan muncul dari padang belantara. Sumber airnya akan menjadi kering dan pancuran airnya akan hancur. Dia akan merampas segala harta benda yang disukai."

16 "Samaria akan menjadi sunyi sepi, karena ia telah memberontak melawan Elohimnya. Mereka akan dijatuhkan oleh pedang. Bayi-bayi mereka akan dihempaskan dan wanita-wanita yang mengandung akan dirobek perutnya.

Hosea 12
Hosea 14