Hakim-hakim 13

Klik untuk mengganti ayat
Kelahiran Simson

1 Kemudian bani Israel melakukan kejahatan lagi di mata YAHWEH sehingga YAHWEH menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin empat puluh tahun lamanya.

2 Pada waktu itu ada seseorang dari Zora, keturunan suku Dan, namanya Manoah. Istrinya seorang yang mandul dan belum pernah melahirkan.

3 Malaikat YAHWEH menampakkan diri kepada wanita itu dan berfirman kepadanya, "Memang engkau sekarang mandul dan belum pernah melahirkan, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki.

4 Namun sekarang berhati-hatilah, janganlah engkau minum anggur ataupun minum minuman keras, dan jangan makan apa pun yang najis.

5 Sebab engkau sekarang hamil dan mengandung seorang anak laki-laki, pisau cukur tidak boleh menyentuh kepalanya karena anak muda itu akan menjadi seorang nazir bagi Elohim sejak dari kandungan dan ia akan mulai menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin.

6 Kemudian wanita itu datang dan berbicara kepada suaminya, dengan mengatakan, "Seorang utusan Elohim telah mendatangi aku, dan penampakannya seperti seorang malaikat Elohim, sangat menakutkan. Aku tidak menanyakan dari mana dia berasal, dan dia tidak memberitahukan namanya kepadaku."

7 Dia berfirman kepadaku, "Lihatlah, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sekarang, janganlah minum anggur atau minuman keras, dan tidak makan segala hal yang najis, karena anak itu akan menjadi nazir Elohim sejak dari kandungan sampai hari kematiannya."

8 Kemudian Manoah berdoa kepada YAHWEH dan berkata, "Ya Tuhan, manusia ilahi yang telah Engkau utus itu, biarlah sekarang ia datang lagi kepada kami dan biarlah dia mengajari kami apa yang harus kami lakukan terhadap anak yang akan dilahirkan itu."

9 Elohim mendengarkan doa Manoah, dan malaikat Elohim datang lagi kepada wanita itu, ketika ia sedang duduk-duduk di ladang, dan suaminya, Manoah, sedang tidak bersamanya.

10 Kemudian wanita itu bergegas dan lari memberitahu suaminya, dan berkata kepadanya, "Dia telah menampakkan diri kepadaku, orang yang datang kepadaku waktu itu."

11 Manoah pun bangkit mengikuti istrinya dan menemui orang itu, lalu berkata kepadanya, "Apakah engkau orang yang telah berkata kepada wanita ini?" Dan dia menjawab, "Akulah dia."

12 Lalu berkatalah Manoah, "Sekarang, biarlah perkataanmu terlaksana. Apakah yang akan menjadi ketentuan bagi anak itu dan apakah yang harus aku lakukan?"

13 Malaikat YAHWEH berfirman kepada Manoah, "Biarlah istrimu memperhatikan semua yang telah aku katakan kepadanya,

14 ia tidak boleh makan apa pun yang berasal dari pohon anggur dan ia tidak boleh minum anggur atau minuman keras, ia juga tidak boleh makan makanan yang najis. Haruslah ia memperhatikan semua yang Aku perintahkan kepadanya."

15 Manoah berkata kepada malaikat YAHWEH, "Perkenankanlah aku menahanmu sebentar dan menyiapkan bagimu seekor anak kambing."

16 Malaikat YAHWEH berfirman kepada Manoah, "Jika kamu menahan aku, aku tidak akan makan rotimu. Namun jika kamu menyiapkan kurban bakaran, naikkanlah itu kepada YAHWEH." Sebab Manoah tidak tahu bahwa dia hanyalah malaikat YAHWEH.

17 Lalu Manoah berkata kepada malaikat YAHWEH, "Siapakah namamu? Sebab apabila perkataanmu itu terlaksana, maka kami akan menghormatimu?"

18 Maka berkatalah malaikat YAHWEH kepadanya, "Mengapa engkau bertanya mengenai namaku ini, padahal Dialah yang ajaib?"

19 Kemudian Manoah mengambil seekor anak kambing dan kurban sajian, lalu mempersembahkannya kepada YAHWEH di atas batu cadas. Dan dibuat-Nyalah keajaiban sementara Manoah dan istrinya menatapnya.

20 Terjadilah, ketika api yang keluar dari mezbah itu naik ke langit, muncullah Malaikat YAHWEH dari dalam nyala api mezbah itu. Manoah dan istrinya melihat hal itu, dan mereka tersungkur dengan muka sampai ke tanah.

21 Malaikat YAHWEH tidak pernah menampakkan diri lagi kepada Manoah, ataupun kepada istrinya. Maka mengertilah Manoah bahwa Dia adalah Malaikat YAHWEH.

22 Lalu Manoah berkata kepada istrinya, "Pastilah kita akan mati karena kita telah melihat Elohim."

23 Namun istrinya berkata kepadanya, "Jika YAHWEH bermaksud membunuh kita, Dia tidak akan menerima kurban bakaran dan kurban sajian dari tangan kita. Dia juga tidak akan menyatakan kepada kita tentang semuanya itu dan membuat kita mendengarkan semua hal ini."

24 Dan wanita itu pun melahirkan seorang anak laki-laki, lalu diberinya nama Simson. Anak muda itu tumbuh besar dan YAHWEH memberkatinya.

25 Lalu Roh YAHWEH mulai menggerakkan ia di perkemahan Dan, yang terletak antara Zora dan Eshtaol.

Hakim-hakim 12
Hakim-hakim 14