Ester 7

Klik untuk mengganti ayat
Haman Digantung

1 Raja beserta Haman datang ke pesta ratu Esther.

2 Dan pada hari kedua di pesta anggur itu, raja berkata lagi kepada Esther, "Apakah permintaanmu hai ratu Esther? maka akan diberikan kepadamu. Apakah permohonanmu, maka akan dilaksanakan, bahkan sampai setengah kerajaan sekalipun?"

3 Lalu ratu Esther menjawab dan berkata, "Ya raja, jika raja berkenan kepadaku, dan jika menyenangkan raja, hendaklah kiranya nyawaku diberikan atas permintaanku dan nyawa bangsaku atas permohonanku.

4 Sebab kami telah terjual, aku dan bangsaku, untuk dihancurkan, dibunuh, dan dibinasakan. Dan sekiranya kami dijual sebagai budak-budak dan hamba-hamba perempuan, aku akan berdiam diri; meskipun musuh tidak bisa mendatangkan kerugian pada raja."

5 Lalu raja Ahashweros menjawab dan berkata kepada ratu Esther, "Siapa gerangan orang itu? Di manakah orang yang penuh dengan kesombongan dalam hatinya, untuk berbuat demikian?"

6 Esther berkata, "Orang yang merupakan musuh dan yang membenci itu adalah Haman, orang jahat ini." Maka Haman menjadi ketakutan di hadapan raja dan ratu.

7 Dan raja, dengan murkanya, bangkit dari pesta anggur itu ke taman istana; tetapi Haman terus memohon demi nyawanya kepada ratu Esther, sebab ia melihat bahwa kemalangan telah ditentukan oleh raja terhadapnya.

8 Raja kembali dari taman istana ke dalam ruang pesta anggur itu, tetapi Haman sedang tersungkur pada pembaringan tempat di mana Esther ada di atasnya. Maka raja berkata, "Apakah ia juga akan menggagahi ratu, sementara aku ada di dalam istana?" Perkataan itu keluar dari mulut raja, dan mereka menyelubungi muka Haman.

9 Lalu Harbona, salah seorang sida-sida yang ada di hadapan raja berkata, "Lihatlah juga, di rumah Haman telah berdiri tiang gantungan dari kayu setinggi lima puluh hasta yang telah Haman buat untuk Mordekhai, orang yang telah mengatakan hal baik bagi raja." Lalu raja berkata, "Gantunglah ia pada tiang itu."

10 Maka mereka menggantung Haman pada tiang gantungan yang telah ia persiapkan untuk Mordekhai. Kemudian surutlah murka raja.

Ester 6
Ester 8