Bilangan 28

Klik untuk mengganti ayat
Ketetapan Tentang Persembahan

1 Berfirmanlah YAHWEH kepada Musa,

2 "Berilah perintah kepada kaum Israel lalu katakanlah kepada mereka: Haruslah kamu mempersembahkan persembahan kepada-Ku, yaitu makanan-Ku sebagai persembahan api-apian dan bau harum yang menyenangkan bagi-Ku pada waktu yang telah ditentukan.

Persembahan Harian

3 Haruslah kamu katakan kepada mereka: Inilah persembahan api-apian yang semestinya engkau persembahkan kepada YAHWEH: dua ekor anak domba berumur setahun, yang sempurna, sebagai persembahan bakaran terus-menerus setiap hari.

4 Engkau harus mempersembahkan anak domba yang pertama pada pagi hari lalu engkau juga harus mengolah anak domba yang kedua pada waktu petang.

5 Juga mempersembahkan sepersepuluh efa tepung halus sebagai persembahan sajian yang dicampur seperempat hin minyak yang ditumbuk.

6 Inilah persembahan bakaran yang terus-menerus, seperti yang telah dilakukan di gunung Sinai, sebagai bau harum yang menyenangkan dan sebagai persembahan bakaran bagi YAHWEH,

7 persembahan curahan haruslah seperempat hin untuk seekor anak domba, curahkanlah persembahan curahan dari anggur tua itu kepada YAHWEH di tempat kudus.

8 Untuk anak domba yang kedua, haruslah engkau mempersembahkan pada waktu petang, sebagaimana persembahan sajian pada waktu pagi, seperti persembahan curahan, di mana engkau mengolah persembahan bakaran, suatu bau harum yang menyenangkan bagi YAHWEH."

Persembahan Sabat

9 Pada hari Sabat, dua ekor anak domba berumur setahun yang sempurna, dua persepuluh bagian tepung halus persembahan sajian yang dicampur dengan minyak dan persembahan curahan;

10 itulah persembahan bakaran pada setiap Sabat, di samping persembahan bakaran secara terus-menerus beserta persembahan curahannya.

Persembahan Bulanan

11 Pada permulaan bulan-bulan barumu, haruslah kamu mempersembahkan suatu persembahan bakaran kepada YAHWEH yang sempurna: dua ekor lembu jantan muda anak dari kawanan lembu, seekor domba jantan, tujuh ekor anak domba berumur setahun;

12 tiga persepuluh bagian tepung halus yang dicampur dengan minyak sebagai persembahan sajian, untuk seekor lembu jantan muda; dua persepuluh tepung halus yang dicampur dengan minyak sebagai persembahan sajian, untuk seekor domba jantan;

13 dan sepersepuluh bagian tepung halus yang diolah dengan minyak sebagai persembahan sajian, untuk seekor anak domba; suatu persembahan bakaran, bau harum yang menyenangkan dan persembahan apiapian bagi YAHWEH;

14 sedangkan untuk persembahan-persembahan curahannya, untuk seekor domba jantan, setengah hin anggur untuk seekor lembu jantan muda, juga sepertiga hin anggur; untuk seekor anak domba dan seperempat hin anggur. Inilah persembahan bakaran setiap bulan baru pada tahun itu.

15 Seekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa haruslah dipersembahkan kepada YAHWEH, selain persembahan bakaran yang terus-menerus dan persembahan curahannya.

Persembahan untuk Paskah

16 Pada bulan yang pertama pada hari keempat belas bulan itu adalah perayaan Paskah bagi YAHWEH.

17 Hari kelima belas bulan itu juga adalah suatu hari raya di mana tujuh hari lamanya rotiroti tidak beragi haruslah dimakan.

18 Pada hari yang pertama ada suatu pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan semua pekerjaan yang biasa dilakukan seorang pekerja.

19 Haruslah kamu mempersembahkan persembahan api-apian, yaitu persembahan bakaran bagi YAHWEH: Dua ekor lembu jantan muda anak dari kawanan lembu, seekor domba jantan dan tujuh ekor anak domba berumur setahun, yang menurut kamu adalah sempurna;

20 daging yang dipersembahkan, haruslah diolah dengan tepung halus dan minyak; untuk seekor lembu jantan muda, tiga persepuluh bagian, sedangkan untuk seekor domba jantan, dua persepuluh bagian.

21 Untuk setiap anak domba yang dipersembahkan bagi ketujuh anak domba, haruslah tepat sepersepuluh bagian;

22 sedangkan seekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa untuk mengadakan penebusan bagi kamu.

23 Haruslah kamu mempersembahkan hal-hal ini, di samping persembahan bakaran pada pagi hari, yang merupakan persembahan bakaran terus-menerus.

24 Kemudian kamu harus melakukan seperti ini, dalam sehari, selama tujuh hari: roti persembahan api-apian, bau harum yang menyenangkan bagi YAHWEH, haruslah dipersembahkan di samping persembahan bakaran yang terus-menerus, juga persembahan curahannya.

25 Pada hari yang ketujuh, haruslah ada suatu pertemuan kudus bagimu, janganlah kamu melakukan semua pekerjaan yang biasa dilakukan seorang pekerja.

Persembahan untuk Perayaan Mingguan

26 Pada hari hasil-hasil pertama, waktu kamu membawa persembahan sajian yang baru kepada YAHWEH setelah tujuh minggu, haruslah ada pertemuan kudus bagimu, janganlah kamu melakukan semua pekerjaan yang biasa dilakukan seorang pekerja;

27 haruslah kamu mempersembahkan persembahan bakaran sebagai bau harum yang menyenangkan bagi YAHWEH: dua ekor lembu jantan muda anak dari kawanan lembu, seekor domba jantan, tujuh ekor anak domba berumur setahun,

28 untuk persembahan sajiannya: tepung halus yang diolah dengan minyak, tiga persepuluh bagian untuk seekor lembu jantan muda, dua persepuluh bagian untuk seekor domba jantan,

29 juga sepersepuluh bagian untuk setiap anak domba bagi ketujuh anak domba itu;

30 untuk mengadakan penebusan, seekor anak kambing,

31 haruslah kamu mempersembahkannya, di samping dari persembahan bakaran yang terus-menerus dan untuk persembahan sajiannya, haruslah kamu mengolahnya bagimu yang sempurna, juga persembahan-persembahan curahannya.

Bilangan 27
Bilangan 29