Ayub 25:4

Klik untuk mengganti ayat

4 Bagaimana manusia dapat dibenarkan di hadapan Elohim? atau bagaimana orang yang dilahirkan seorang wanita itu murni?

Ayub 25:4 (IMB) Bagaimana manusia dapat dibenarkan di hadapan Elohim? atau bagaimana orang yang dilahirkan seorang wanita itu murni? https://myimb.id/bible/?book=Ayub&chapter=25&verse=4
Baca Seluruh Pasal
Bagikan