Ayub 23

Klik untuk mengganti ayat
Ayub Menjawab Elifas

1 Kemudian, Ayub menjawab dan berkata,

2 "Bahkan hari ini keluhanku lebih pahit, tanganku lebih berat daripada rintihanku.

3 Ah, sekiranya aku tahu, maka aku akan menemui Dia, biarlah aku masuk sampai ke takhta-Nya.

4 Aku akan memaparkan perkaraku di hadapan-Nya, dan aku akan memenuhi mulutku dengan pembelaan.

5 Aku akan mengetahui kata-kata yang akan dijawab-Nya kepadaku, dan mengerti apa yang akan difirmankan-Nya kepadaku.

6 Akankah Dia beperkara denganku dalam kebesaran kekuatan-Nya? Tidak. Pastilah Dia akan memberi perhatian kepadaku.

7 Di sana orang yang benar membela diri di hadapan-Nya, dan aku akan bebas selamanya oleh Hakimku.

8 Lihatlah aku berjalan ke depan, tetapi Dia tidak ada di sana; dan ke belakang, tetapi aku tidak mengenali-Nya.

9 Ketika Dia ke kiri, aku tidak melihat-Nya; saat Dia berbalik ke kanan, aku pun tidak melihat-Nya.

10 Karena Dia tahu jalan yang ada padaku. Dan ketika Dia menguji aku, aku akan muncul seperti emas.

11 Kakiku mengikuti langkah-langkah-Nya dengan cepat. Aku telah menuruti jalan-Nya dan tidak akan menyimpang,

12 aku juga tidak melanggar perintah-perintah bibir-Nya; aku menyimpan firman-Nya lebih dari apa yang kubutuhkan.

13 Namun Dia mempunyai kehendak, dan siapakah yang dapat membelokkan-Nya? Dia melakukan apa yang dikehendaki jiwa-Nya.

14 Sebab Dia akan menggenapi apa yang dirancangkan-Nya bagiku, dan masih banyak rencana-Nya atasku.

15 Karena itu, aku gemetar terhadap kehadiran-Nya; ketika aku mencoba mengerti, aku menjadi takut akan Dia.

16 Elohim membuat hatiku gentar, bahkan Yang Mahakuasa membuatku cemas.

17 Sebab, aku tidak dilenyapkan di depan kegelapan, meskipun kegelapan itu menutupi wajahku."

Ayub 22
Ayub 24