Amsal 25

Klik untuk mengganti ayat
Kumpulan Amsal Hizkia

1 Inilah amsal-amsal Salomo yang telah disalin orang-orang Hizkia, raja Yehuda.

2 Kemuliaan Elohim menyembunyikan perkara, tetapi kehormatan raja-raja menyelidiki perkara.

3 Seperti langit yang tinggi dan bumi yang dalam, begitulah hati raja-raja yang tidak terselami.

4 Singkirkanlah kotoran dari perak, maka sebuah bejana yang indah akan muncul bagi pembuatnya.

5 Singkirkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka takhtanya akan tegak dalam kebenaran.

6 Janganlah mengagungkan diri di hadapan raja dan tidak berdiri di tempat para pembesar.

7 Lebih baik dikatakan kepadamu, "Naiklah ke mari," daripada engkau direndahkan di hadapan bangsawan, yang pernah engkau lihat.

8 Janganlah terburu-buru berselisih. Apabila engkau tidak mengetahui apa yang akan engkau lakukan, ketika pada akhirnya sesamamu mempermalukanmu.

9 Pertahakanlah perkaramu terhadap sesamamu, dan janganlah membuka rahasia orang lain;

10 supaya siapa yang mendengar tidak dapat mencela engkau, sehingga kecemaran tidak akan berbalik kembali kepadamu.

11 Perkataan yang diucapkan secara tepat bagaikan apel emas dalam nampan perak.

12 Seperti anting-anting emas dan perhiasan emas murni, demikianlah teguran orang bijak bagi telinga yang mendengarkannya.

13 Seperti dinginnya salju pada musim panen, demikianlah utusan yang setia bagi orang-orang yang mengutusnya, sebab ia memulihkan jiwa tuannya.

14 Barangsiapa yang menyombongkan dirinya dengan hadiah palsu, ia seperti awan dan angin yang tanpa hujan.

15 Dengan panjang sabar seorang penguasa dapat dibujuk, dan lidah lembut dapat meretakkan tulang.

16 Sudahkah engkau mendapatkan madu? Makanlah secukupnya, agar engkau tidak kekenyangan karenanya, lalu memuntahkannya.

17 Hendaklah kakimu jarang berada di rumah sesamamu, supaya ia tidak jenuh lalu membencimu.

18 Seorang yang memberi kesaksian palsu terhadap sesamanya, bagaikan sebuah gada, sebilah pedang dan sebatang panah yang tajam.

19 Kepercayaan kepada orang yang tidak setia pada masa kesesakan, bagaikan gigi yang rusak dan kaki yang terkilir.

20 Seperti orang yang melepaskan bajunya pada musim dingin, dan bagaikan cuka pada soda, demikianlah orang yang menyanyikan lagu-lagu hati yang sedih.

21 Jika musuhmu lapar, berilah makan jika ia haus, berilah minum.

22 Sebab engkau akan menumpuk bara api di atas kepalanya, dan YAHWEH akan memberi upah kepadamu.

23 Seperti angin utara membawa hujan, demikianlah lidah pemfitnah yang menimbulkan kemarahan.

24 Lebih baik tinggal di sudut atap rumah daripada tinggal di rumah yang besar dengan istri yang suka bertengkar.

25 Bagaikan air sejuk bagi jiwa yang haus, seperti itulah berita baik dari negeri yang jauh.

26 Orang benar yang goyah di hadapan orang fasik bagaikan mata air yang menjadi keruh dan sumber air yang tercemar.

27 Tidak baik jika makan terlalu banyak madu, demikian juga orang yang mencari kemuliaannya sendiri, itu bukanlah kemuliaan.

28 Orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya, bagaikan kota yang hancur tanpa tembok.

Amsal 24
Amsal 26